Webový klíč denních motýlů České republiky

Všechny určovací klíče ke stažení (129MB)
(tučně jsou vyznačeny hlavní určovací znaky, kurzívou pomocné znaky)

Autor: Jiří Beneš
Fotografie: Josef Dvořák, Jiří Beneš, František Slamka, Zdeněk Hanč
Grafické zpracování: Jana Tomšíčková, Pavel Kepka
Webová prezentace: Pavel Kepka

Modráskovití - Lycaenidae