Kniha Motýli České republiky: rozšíření a ochrana I, II

V roce 2002 vydala Společnost pro ochranu motýlů rozsáhlý dvoudílný atlas, který shrnuje v českém jazyce dosud nejúplnější informace o našich druzích denních motýlů.

Jiří Beneš, Martin Konvička, Josef Dvořák, Zdeněk Fric, Zbyněk Havelda, Alois Pavlíčko, Vladimír Vrabec, Zdeněk Weidenhoffer (editoři), 2002: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. SOM, Praha, 857 stran.

Veškerý náklad knihy je již rozebrán.

Jedna z recenzí, která je dostupná na internetu, vyšla v časopisu Vesmír.
další pak vyšly v časopisech Živa, European Journal of Entomology, Ochrana přírody a jinde.

První díl publikace volně ke stažení zde (163MB)
Druhý díl publikace volně ke stažení zde (126MB)

 
---