Atlas denních motýlů České republiky online

V rubrice motýli jsme připravili zkrácené a aktualizované texty a fotografie ke všem denním motýlům České republiky z knihy Beneš J., Konvička M. (eds.) (2002) Motýli České republiky: rozšíření a ochrana. I, II. Společnost pro ochranu motýlů, Praha. Autorem aktualizací je Jiří Beneš. Texty jsou doplněny především o nové informace týkající se rozšíření a ohroženosti jednotlivých druhů. Nově připojeny kolonky délka předního křídla a podobné druhy. Mapky rozšíření jsou prozatím převzaty z původní knihy (stav do roku 2001). Webový atlas je postupně doplňován o rozlišovací znaky k obtížně určitelným druhům a aktuální mapy rozšíření. Na konci jednotlivých textů k druhům jsou fotografie motýlů z přírody (dosud přes 1000 fotografií ke všem našim druhům, včetně vymřelých druhů a migrantů), převážně z Česka a Slovenska. Také fotogalerie motýlů je průběžně doplňována o další fotografie. Výhledově budou na tomto webu zveřejněny také druhové karty a mapky rozšíření k vybraným čeledím nočních motýlů.

Určovací klíč – tabule se zákresy rozlišovacích znaků k jednotlivým druhům denních motýlů a vřetenuškovitých (zatím pouze rod Zygaena). Autor: Jiří Beneš, fotografie: Josef Dvořák, František Slamka, grafické zpracování: Jana Tomšíčková, Pavel Kepka. Tučně jsou vyznačeny hlavní určovací znaky, kurzívou pomocné znaky.

Autorem většiny fotografií preparovaných motýlů je Josef Dvořák, fotografovaní motýli pochází ze sbírky Zdeňka Weidenhoffera. Pouze fotografie druhů Leptidea juvernica, Leptidea morsei a Cupido alcetas poskytnul František Slamka, autorem fotografií preparovaných exemplářů Pyrgus trebevicensis je Luboš Dembický.
Fotografie motýlů z přírody pocházejí od řady autorů – nejvíce Marek Vojtíšek (Koláčkova fotogalerie motýlů) a Martin Hrouzek; dále Jiří Beneš, Petr Bílek, Pavla Blažková, David Breiter (Fotogalerie motýlů), David Černoch (Fotogalerie motýlů), Lukáš Čížek, Oldřich Čížek, Ivo Dvořák, Josef Dvořák, Marek Fišer, Dana Hachlová, Kamil Eliáš, Zdeněk Hanč (Fotografie přírody), Zbyněk Havelda, Václav Horký, Vít Hotárek (Fotogalerie motýlů z Čech a Moravy), Vladimír Hula, David Charvát, Miroslav Chvátil, Milan Jánoš, Miloslav Jirků, Tomáš Kadlec, Martin Konvička, Ondřej Konvička, Marek Kopeć, Miroslav Mike Koukal, Michal Koupý, Pavel Krásenský (Macrophotography), Stanislav Krejčík (Meloidae.com), Zdeňka Křenová, Václav Křivan, George O. Křížek, Tomáš Kuras, Monika Lapčíková, Jakub Mach, Martin Mandák, František Mitterwald, Petr Mückstein (Bio-Foto), Josef Němec, Jiří Novák, Martin Novák (FOTOGALERIE MOTÝLŮ), David Novotný, Vladimír Oliva, Tomáš Pavelka (Motýli – fotogalerie), Jan Růžička, Milan Ryšavý (Milan Ryšavý – personal photo web pages), Leoš Říčánek (Motýlí svět), František Slamka (F. Slamka – nakladatelství literatury o motýlech), Pavel Schlemmer, Lukáš Spitzer, Pavel Šnajdara, Václav Štěpánský, Petr Tomáš, Petr Tryščuk, Jiří Valíček, Luboš Víťaz, Petr Vlček, Michal Vostrý, Vladimír Vrabec, Pavel Vrba, Kamil Zimmermann, Marek Zlatník.
Za poskytnutí fotografií pro tento web jsme všem nesmírně zavázáni.

Webový atlas (stejně jako celý web “Mapování a ochrana motýlů ČR”) připravili Jiří Beneš ve spolupráci s Pavlem Kepkou, novými spolupracovníky jsou Vít Hotárek a Marek Fišer. Za pomoc s úpravou některých textů pro web děkujeme studentům Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity (především Kamilu Zimmermannovi, Petru Vlašánkovi, Anežce Pavlíkové, Ireně Slámové, Robertu Tropkovi a Michalu Zapletalovi).

 
---