Kniha Denní motýli a vřetenušky jižních Čech

Hanč Z., Beneš J., Fric Faltýnek Z., Pavlíčko A. a Zapletal M. (2019): Denní motýli a vřetenušky jižních Čech. Jihočeský kraj, České Budějovice. 437 stran. Viz e-shop nakladatelství Academia Detaily ohledně prodeje publikace upřesněny na webu vydavatele

celý článek    

Kniha Motýli a housenky střední Evropy IV. Denní motýli

Macek J., Laštůvka Z., Beneš J., Traxler L. (2015) Motýli a housenky střední Evropy IV. Denní motýli. Academia, Praha. 540 stran. Viz web nakladatelství Academia

celý článek    

Kniha Denní motýli v Krkonoších, atlas rozšíření

Čížek O., Malkiewicz A., Beneš J., Tarnawski D. (eds) (2015) Denní motýli v Krkonoších, atlas rozšíření – Motyle dzienne w Karkonoszach, atlas rozmieszczenia. Správa KRNAP & Direkcja KPN. 328 stran.

Celá kniha ke stažení zde

celý článek    

Ochrana denních motýlů v České republice – Analýza stavu a dlouhodobá strategie

Text práce autorů – Konvička M., Beneš J., Fric Z. (2010) Ochrana denních motýlů v České republice – Analýza stavu a dlouhodobá strategie – zpracovaný PřF Jihočeské univerzity a Entomologickým ústavem BC AV ČR pro Ministerstvo životního prostředí
Ke stažení
PDF text

celý článek    

Kniha Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi

Řehounek J., Řehounková K., Prach K. (eds.) (2010): Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Calla, České Budějovice, 175 stran.
Ke stažení zde

celý článek    

Kniha Bezobratlí postindustriálních stanovišť: význam, ochrana a management

Tropek R. & Řehounek J. (eds.) (2012): Bezobratlí postindustriálních stanovišť:
význam, ochrana a management. ENTÚ BC AV ČR & Calla, České Budějovice,
152 stran
Ke stažení zde

celý článek    

Nový atlas velkých nočních motýlů a housenek střední Evropy

Macek J., Dvořák J., Traxler L., Červenka V. (2007): Motýli a housenky střední Evropy – Noční motýli I., Academia, Praha. 371 stran, cena 495 Kč

celý článek    

Kniha Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management

Hmyz tvoří drtivou většinu biologické rozmanitosti naší přírody, podstatná část tohoto bohatství je vázána na různé typy bezlesých stanovišť, které v tradičně obhospodařované krajině hostily nepřeberné počty druhů, z nichž většina dnes ustupuje a vymírá vinou ztráty stanovišť, intenzifikace zemědělství a sukcesních změn…
PDF text
PDF příloha

celý článek    

Publikace Seznam motýlů České republiky

Zatím poslední seznam motýlů České republiky (také prezentován a průběžně aktualizován na vlastním webu Seznam motýlů České republiky) uvádí 3397 druhů motýlů (Lepidoptera) ČR…
PDF ke stažení

celý článek    

Kniha Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí

PDF ke stažení

celý článek    

Články ke stažení

celý článek    

Kniha Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management

PDF text
PDF příloha

celý článek    

Kniha Motýli České republiky: rozšíření a ochrana I, II

V roce 2002 vydala Společnost pro ochranu motýlů rozsáhlý dvoudílný atlas, který shrnuje v českém jazyce dosud nejúplnější informace o všech našich denních motýlech

celý článek    

Klima se otepluje, motýli vystupují do hor

Současné oteplování klimatu se čím dál tím výrazněji projevuje na změnách areálů rostlinných i živočišných druhů, i na uspíšení fenologických projevů jako je začátek kvetení nebo přílet stěhovavých ptáků...

celý článek    

Parazitická myrmekofilie modrásků rodu Maculinea

Modrásci z rodu Maculinea – z nichž u nás žijí modrásek černoskvrnný, m. očkovaný, m. bahenní, m. hořcový a m. Rebelův – stojí již léta v centru pozornosti ekologů a ochranářů...

celý článek