Kniha Bezobratlí postindustriálních stanovišť: význam, ochrana a management

Tropek R. & Řehounek J. (eds.) (2012): Bezobratlí postindustriálních stanovišť:
význam, ochrana a management. ENTÚ BC AV ČR & Calla, České Budějovice,
152 stran
Ke stažení zde

 
---