Ochrana denních motýlů v České republice – Analýza stavu a dlouhodobá strategie

Text práce autorů – Konvička M., Beneš J., Fric Z. (2010) Ochrana denních motýlů v České republice – Analýza stavu a dlouhodobá strategie – zpracovaný PřF Jihočeské univerzity a Entomologickým ústavem BC AV ČR pro Ministerstvo životního prostředí
Ke stažení
PDF text

 
---