Kniha Motýli České republiky: rozšíření a ochrana I, II

V roce 2002 vydala Společnost pro ochranu motýlů rozsáhlý dvoudílný atlas, který shrnuje v českém jazyce dosud nejúplnější informace o našich druzích denních motýlů.

Jiří Beneš, Martin Konvička, Josef Dvořák, Zdeněk Fric, Zbyněk Havelda, Alois Pavlíčko, Vladimír Vrabec, Zdeněk Weidenhoffer (editoři), 2002: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. SOM, Praha, 857 stran.

Knihu je možné objednat nejlevněji přímo u vydavatele za cenu 450 Kč (za oba díly dohromady) na adrese:

Alois Pavlíčko, Solní 127, Prachatice, 383 01, e-mail: alois.pavlicko@seznam.cz

Jedna z recenzí, která je dostupná na internetu, vyšla v časopisu Vesmír.
další pak vyšly v časopisech Živa, European Journal of Entomology, Ochrana přírody a jinde.


 
---