Webový klíč denních motýlů České republiky

Autor: Jiří Beneš
Fotografie: Josef Dvořák, Jiří Beneš, František Slamka, Zdeněk Hanč
Grafické zpracování: Jana Tomšíčková, Pavel Kepka
Webová prezentace: Pavel Kepka

Okáčovití - Satyrinae