určovací klíč (PDF, 778,9kB) >>>   

Modrásek krušinový - Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 13-17 mm
Areál. Holarktický. Severní Afrika, od Španělska, jižní Anglie, přes téměř celou Evropu, Turecko a temperátní Asii do Japonska; Severní Amerika.
Biotopová vazba. Lesní světliny ve všech typech lesa, průseky, lesní cesty, ekotony, okraje akátových porostů, křovinaté biotopy, křoviny v intravilánu měst atd.
Živná rostlina housenek. Polyfágní druh, jako živné rostliny slouží nejrůznější druhy nejrůznějších čeledí – chmel otáčivý (Humulus lupulus), ostružiníky (Rubus spp.), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), krušina olšová (Frangula alnus), vrbice kyprej (Lythrum salicaria), břečťan (Hedera helix), vřes (Calluna vulgaris), ptačí zob (Ligustrum vulgare), nejrůznější druhy bobovitých (Fabaceae), jako třeba komonice bílá (Melilotus alba), tolice vojtěška (Medicago sativa), trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a další.
Vývoj. Dvougenerační (konec března – začátek června, konec června – září), s možností částečné třetí generace (konec srpna – září). Mladé housenky žijí na poupatech květů živných rostlin, starší housenky jsou fakultativně myrmekofilní (nemají specifické nároky na druh mravence). Kuklí se v opadance, v puklinách, mezi větvičkami, na spodní straně listů apod.
Chování. Dospělci se často sluní s polootevřenými křídly, létají vysoko kolem keřů. Živí se nektarem květů a medovicí mšic. Samci často sají vlhkost ze země nebo na trusu zvířat. Velmi mobilní druh (otevřené populace).
Podobné druhy v ČR. Modrásci rodu Cupido.
Rozšíření v ČR. Velmi rozšířen od nížin do hor, především díky otevřené populační struktuře a schopnosti osídlovat invazní druhy rostlin, například akát. Je schopen žít i v silně urbanizovaném prostředí (např. ve městech Dánska a Velké Británie se dokonce šíří). Jeho abundance ovšem podléhá fluktuacím, navíc může být přehlížen.
Ohrožení a ochrana. Není ohrožen, díky značné mobilitě imág, schopnosti využívat pestrou nabídku živných rostlin a žít téměř kdekoliv.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, severní Čechy, 2006. Foto M. Chvátil
Samec, severní Čechy, 2006. Foto M. Chvátil
Samec, NP Podyjí, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, NP Podyjí, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samice, Pálava, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samice, Pálava, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samice. Foto P. Mückstein
Samice. Foto P. Mückstein
Samice. Foto P. Mückstein
Samice. Foto P. Mückstein

Vejce

Vejce, Tetčice, 9. 6. 2018. Foto V. Hotárek
Vejce, Tetčice, 9. 6. 2018. Foto V. Hotárek
---