Mapování motýlů České republiky - souhrn za rok 2013

V roce 2013 se uzavřela další etapa (2002-13) celostátního mapování motýlů České republiky organizovaná Entomologickým ústavem AV ČR. Pro denní bude publikován třetí Atlas rozšíření denních motýlů České republiky – první mapování motýlů bylo započato Společností pro ochranu motýlů v roce 1992 (Kudrna 1994, Beneš et al. 2002). Pro vybrané čeledi velkých nočních motýlů pak bude poprvé publikován Proatlas rozšíření ČR. K 15.1.2014 obsahuje databáze Mapování motýlů ČR (spravovaná ENTÚ, BC AV ČR) 1 165 718 údajů – z toho denní motýli 628 241 záznamů (v období do roku 2001: 282 106 záznamů, v letech 2002-13: 346 135 záznamů), velcí noční motýli 262 979 (v období do roku 2001: 168 929, v letech 2002-13: 94 050), ostatní skupiny motýlů (především čeledi Noctuidae, Geometridae a Nolidae) 274 362 záznamů.

celý článek    

Mapování motýlů České republiky – souhrn za rok 2008

Mapování motýlů České republiky organizované pracovníky Entomologického ústavu AV ČR se oproti roku 2006 opět zintenzívnilo kvantitativně i kvalitativně. K 30.4.2009 obsahovala databáze Mapování motýlů ČR spravovaná Entomologickým ústavem AV ČR celkem 403’009 údajů. Z toho připadá 334’891 záznamů k denním a 68’118 k velkým nočním motýlům (tzv. Macrolepidoptera bez čeledí Geometridae, Noctuidae a Sesiidae). Významně vzrostl i počet mapovatelů – koncem roku 2008 evidujeme již 424 spolupracovníků (oproti 200 v roce 2006), jejichž hlášení jsou opět nejdůležitějším zdrojem dat.

celý článek    

Aktuální informace pro mapovatele motýlů

Každoročně zasíláme všem mapovatelům nové informace o mapování a ochraně motýlů v České republice elektronickou poštou případně poštou klasickou.
Informace mapovatelům ke stažení
Dopis mapovatelům motýlů 2007
Výzva k mapování motýlů ČR
Dopis mapovatelům motýlů 2006

celý článek    

Mapování vybraných nočních motýlů

Během posledního roku se podařilo úspěšně završit bezmála desetiletý projekt mapování výskytu denních motýlů koordinovaný Společností pro ochranu motýlů vydáním reprezentativní publikace shrnující naše současné poznatky o historickém rozšíření motýlích druhů. Na poslední valné hromadě si potom členové SOM stanovili další úkol v mapování fauny motýlů ČR a to zahájení mapování vybraných skupin nočních motýlů, které bude probíhat paralelně vedle pokračování monitoringu motýlů denních…

celý článek    

Pokyny pro mapovatele - denní motýli

Základem mapování je záznam Vašich pozorování denních motýlů do přiložených škrtacích listů...

celý článek