Společnost pro ochranu motýlů (SOM)

Nevládní nezisková organizace zaměřená na ochranu motýlů, můr a jejich stanovišť v České republice.

Společnost pro ochranu motýlů si dala za úkol shromažďovat informace a poznatky o problémech ochrany motýlů a jejich prostředí a zprostředkovávat je odborné veřejnosti, státním institucím i široké veřejnosti.

Společnost se podílí na expertizách o ochraně motýlů a jejich prostředí pro státní orgány, nevládní ochranářské organizace, firmy a další instituce. Organizuje odborná setkání, propaguje ochranu motýlů a dalšího hmyzu mezi odbornou i laickou veřejností, vydává informační a propagační materiály. Účastní se mezinárodních projektů v oboru ochrany motýlů, vyhlašuje i vlastní programy a projekty. Společnost úzce spolupracuje v rámci mapování motýlu s Entomologickým ústavem AVČR a některými vysokými školami.

Dosud nejrozsáhlejším projektem Společnosti bylo mapování výskytu našich denních motýlů, jehož výstupy shrnuje kniha Motýli České republiky: rozšíření a ochrana.

Kontakt:
Společnost pro ochranu motýlů (SOM)
Alois Pavlíčko
Solní 127
Prachatice 383 01
alois.pavlicko@seznam.cz

Tato adresa je pouze pro komunikaci týkající se SOMu, zde prosím nezasílejte dotazy a informace k Mapování motýlů ČR – ty pouze na info@lepidoptera.cz

 
---