určovací klíč (PDF, 753,3kB) >>>   

Ostruháček dubový - Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 14-17 mm
Areál. Západopalearktický. Severní Afrika, téměř celá Evropa, od Portugalska po jižní Fennoskandii, na východ Balkán, přes Turecko, centrální Rusko, po západní Kazachstán; vyskytuje se na většině velkých Středomořských ostrovů.
Biotopy v ČR. Především doubravy všech typů od nížin do pahorkatin a jejich lemy, dubová stromořadí, remízy, liniová zeleň podél vodotečí a křovinaté stráně se solitérními duby.
Živná rostlina housenek. Různé druhy dubů (Quercus spp.), zejména dub letní (Q. robur ) a d. zimní (Q. petraea).
Bionomie. Jednogenerační (červen až září). Larva přezimuje v obalu vajíčka, líhne se v jarních měsících a v prvém larválním stadiu se zavrtává do rašících pupenů, v dalších stadiích žije na listech, odpočívá na konci větviček, kde svou hnědou barvou a nenápadnou kresbou velmi dobře splývá s větvičkou a zaschlým květenstvím. Kuklí se na zemi mezi suchým listím.
Chování. Motýl žije převážně v horní části korun dubů, kde při pohledu ze země můžeme za slunečného počasí sledovat desítky samců prudce poletujících okolo větví. Značné meziroční kolísání velikosti populací, v letech s vysokými počty se imága zdržují i na níže situovaných větvích. K získání samiček si samci hájí teritoria v korunách stromů. Potravou dospělců je medovice z listů stromů. Samice jsou schopné dlouhých přeletů a kolonizace nových dubových porostů.
Podobné druhy v ČR. Žádné.
Rozšíření v ČR. Hojný druh, rozšířený po celém území s výjimkou chladných horských poloh. Svým způsobem života v korunovém patře porostu však často uniká pozornosti.
Ohrožení a ochrana. Není ohrožen. Druh je znám jako velmi dobrý letec, který často překonává velké vzdálenosti, takže ztráta lokální populace totální likvidací dubového porostu znamená jen jeho dočasný ústup. S motýlem se často setkáme i na solitérních dubech stojících uprostřed polí.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Čechy, Královehradecko, 2009. Foto P. Bílek
Čechy, Královehradecko, 2009. Foto P. Bílek
Samice, Sedlčansko, 1988. Foto P. Bílek
Samice, Sedlčansko, 1988. Foto P. Bílek
Samice, Chorvatsko, 2006. Foto M. Ryšavý
Samice, Chorvatsko, 2006. Foto M. Ryšavý
Samice, jižní Morava. Foto Z. Hanč
Samice, jižní Morava. Foto Z. Hanč
Samice, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samice, Slovensko. Foto M. Hrouzek
---