určovací klíč (PDF, 991,5kB) >>>   

Ohniváček modrolesklý - Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)


Délka předního křídla: 16-18 mm
Areál. Západopalearktický. Od Maroka, přes Pobaltí, až po západní Sibiř a Altaj.
Biotopová vazba. Podhorský druh, vystupuje až do horských poloh (Velká Kotlina v Hrubém Jeseníku, 1300 m n.m.), žije přednostně na chladnějších biotopech – květnatých pastvinách a vlhkých a rašelinných loukách. V nížinách na vřesovištích, vátých píscích, v travnatých úvozech a na železničních náspech; také v industriálních biotopech, jako jsou lomy a hnědouhelné výsypky.
Živná rostlina housenek. Šťovík menší ( Rumex acetosella ), š. kyselý ( R. acetosa ).
Bionomie. Jednogenerační (polovina května až začátek srpna). Vajíčka jsou kladena jednotlivě na suchá a výslunná místa se sporou či velmi nízkou acidofilní vegetací, často na opuštěná ohniště, složiště dřeva či okraje bahnitých lesních cest. Housenka přezimuje na bázi živné rostliny a kuklí se na jaře.
Chování. Nestudováno. Samci teritoriální, rychle létají a jsou velmi ostražití. Imága navečer usedají na květenství šťovíku, na jedné rostlině často přenocuje i několik jedinců.
Podobné druhy v ČR. Samice ohniváčka modrolemého ( Lycaena hippothoe ).
Rozšíření v ČR. Zejména pohraniční hory (především Šumava, Karlovarsko, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky, Bílé Karpaty a Beskydy), místy i v nížinách – na Sokolovsku, Českolipsku, Znojemsku a jihovýchodní Moravě. Téměř chybí ve středních Čechách a v Polabí. Vymizel na mnoha místech v severozápadních Čechách a na severovýchodní Moravě.
Ohrožení a ochrana. Ohrožený. Ochrana spočívá především v zachování vhodných biotopů, a to hlavně extenzívní pastvou, mozaikovitým sečením a pomístním řízeným vypalováním. Management biotopů musí brát v úvahu i potřebu “zanedbaných” ploch, jako jsou pásy křovin.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Beskydy, 7.7.2014. Foto V. Hotárek
Samec, Beskydy, 7.7.2014. Foto V. Hotárek
Samice, Morava, Bruntálsko, červen 2009. Foto P. Meca
Samice, Morava, Bruntálsko, červen 2009. Foto P. Meca
Samec, Beskydy, 2008. Foto V. Štěpánský
Samec, Beskydy, 2008. Foto V. Štěpánský
Samice, Beskydy, 2008. Foto V. Štěpánský
Samice, Beskydy, 2008. Foto V. Štěpánský
Samice, Hodonínsko, 2007. Foto M. Zlatník
Samice, Hodonínsko, 2007. Foto M. Zlatník
Samec, Drahanská vrchovina, 2007. Foto M. Koupý
Samec, Drahanská vrchovina, 2007. Foto M. Koupý
Samice, Drahanská vrchovina, 2007. Foto M. Koupý
Samice, Drahanská vrchovina, 2007. Foto M. Koupý
Samice, Drahanská vrchovina, 2007. Foto M. Koupý
Samice, Drahanská vrchovina, 2007. Foto M. Koupý
Samec, Čechy, 2007. Foto M. Zlatník
Samec, Čechy, 2007. Foto M. Zlatník
Samec, Čechy, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samec, Čechy, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samice, Jeseníky, 2002. Foto S. Krejčík
Samice, Jeseníky, 2002. Foto S. Krejčík
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek

Kopulace

Kopulace, samec nahoře, Hodonínsko, 2007. Foto M. Zlatník
Kopulace, samec nahoře, Hodonínsko, 2007. Foto M. Zlatník
Kopulace, samice vpravo, Hodonínsko, 2007. Foto M. Zlatník
Kopulace, samice vpravo, Hodonínsko, 2007. Foto M. Zlatník
Kopulace, samice vlevo, Hodonínsko, 2007. Foto M. Zlatník
Kopulace, samice vlevo, Hodonínsko, 2007. Foto M. Zlatník
---