určovací klíč (PDF, 1,1MB) >>>   

Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 16-17 mm
Areál. Palearktický. Od Pyrenejí a Řecko, přes severní Evropu a evropské Rusko po Dálný východ.
Biotopová vazba. Otevřené, vlhké plochy v sousedství lesních porostů, průseky, paseky a lesní cesty, údolí horských potoků, lesní louky, křovinaté biotopy. Hlavně v podhorských a horských oblastech.
Živná rostlina housenek. Šťovík kyselý (Rumex acetosa), š. menší (R. acetosella).
Bionomie. Jednogenerační (červen až začátek září). Samice klade jednotlivě zelená vajíčka na spodní partie živné rostliny. Vajíčko přezimuje, housenka se líhne v období rašení prvních lístků, je zelená, bez výrazné kresby. Kuklí se v podrostu.
Chování. Imága většinu času tráví hledáním nektaronosných rostlin, které dokážou vyhledávat na delší vzdálenosti, na květech agregují. Jsou silně heliofilní, rychlá reakce na změny počasí umožňuje využívat i krátké periody vhodného počasí. Samci si vytvářejí teritoria na slunných, před větrem chráněných místech blízko kvetoucích rostlin. Sedící samice vyhledávají podle oranžové barvy. Je-li samice receptivní, kopulace nastává po krátké předehře, kdy se pár vzájemně prozkoumává tykadly. Obě pohlaví hromadně nocují na stromech, keřích nebo vysokých bylinách.
Podobné druhy v ČR. Ohniváček černočárný (Lycaena dispar).
Rozšíření v ČR. Rozšířen lokálně na celém území státu, vzácněji v nížinách s intenzivním zemědělstvím. Vystupuje i do vyšších nadmořských výšek, např. v Krkonoších až po horní hranici lesa do 1200 m n. m.
Ohrožení a ochrana. Nově zařazen v Červeném seznamu ČR do kategorie “téměř ohrožený druh”. V podhůří a horách dosud hojný, ale lokálně ustoupil v nižších polohách, především pak v intenzivně obhospodařovaných regionech. Zdá se, že podmínkou výskytu jsou biotopy v pokročilejším stádiu sukcese než u jiných lučních motýlů (přítomnost keřů, vyšších bylin).


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, severní Čechy, 2007. Foto M. Chvátil
Samec, severní Čechy, 2007. Foto M. Chvátil
Samice, Křivoklátsko, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samice, Křivoklátsko, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samice, Křivoklátsko, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samice, Křivoklátsko, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, Křivoklátsko, 2006. Foto M. Vojtíšek
Samec, Křivoklátsko, 2006. Foto M. Vojtíšek

Kopulace

Kopulace, samice dole, Rýmařovsko, 2005. Foto S. Krejčík
Kopulace, samice dole, Rýmařovsko, 2005. Foto S. Krejčík
---