určovací klíč (PDF, 691,6kB) >>>   

Batolec duhový - Apatura iris (Linnaeus, 1758)


Rozpětí křídel: 60-75 mm, délka předního křídla: 34-41 mm
Areál. Eurosibiřský. Severní Portugalsko, Španělsko, jižní Anglie, Francie, severní Itálie, střední a východní Evropa, jižní Skandinávie a Ruskem po severozápadní Kazachstán. Disjunktní areál přerušen na střední Sibiři. Na východě pak v Poamuří, severovýchodní Číně a Koreji.
Biotopová vazba. Vlhká lesní údolí, lemy a lesní cesty podél vodotečí v rozsáhlejších lesích. Často kolem umělých vodních nádrží. Imága vyhledávají stanoviště, kde se střídá stinné prostředí s intenzivně osluněnými ploškami.
Živná rostlina housenek. Vrby (Salix spp.), především vrba jíva (Salix caprea), méně další druhy vrb, jako v. popelavá (S. cinerea), v. ušatá (S. aurita) a v. křehká (S. fragilis).
Vývoj. Jednogenerační (červen – srpen). Housenky se líhnou v červenci a užírají listy od špičky. První larvální instary nemají ještě charakteristické “růžky” a jsou zbarveny tmavě, začínají zelenat teprve po druhém svlékání. Starší instary i kukla napodobují vrbový list. Larvy žijí solitérně a přezimují v hibernakulech, upředených z lístku a připevněných k větvičkám poblíž pupenů.
Chování. Velmi mobilní motýli s otevřenými populacemi. Výrazně strukturovaná denní aktivita: dopoledne obě pohlaví přijímají potravu (míza stromů a medovice mšic). Samci též vyhledávají hnijící látky (exkrementy, mršiny nebo pot) nebo sají na vlhké půdě a tak získávají minerální soli. Zhruba v poledne si samci zakládají teritoria na větvích nápadných (často z porostu vystupujících stromů) a tam vyčkávají na samice. Kopulace se odehrává vysoko v korunách stromů. Samice málokdy sestupují k povrchu země. Jsou-li tam zastiženy, jedná se zpravidla o čerstvě vylíhlé motýly s ještě slabými létacími svaly.
Podobné druhy v ČR. Batolec červený (Apatura ilia).
Rozšíření v ČR. Rozšířen po celém území, byť mohou populace imág dosahovat nízkých hustot. Vystupuje i do hor (až kolem 1000 m n. m.). Chybí pouze v zemědělsky intenzivně obhospodařovaných odlesněných oblastech.
Ohrožení a ochrana. Není ohrožený a nevyžaduje žádný specifický management. V ČR legislativně chráněný. Při zachování dostatečného množství biotopů nehrozí vymizení druhu.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Rýmařov, 2000. Foto S. Krejčík
Samec, Rýmařov, 2000. Foto S. Krejčík
Samec. Podkrkonoší, 2007. Foto V. Oliva
Samec. Podkrkonoší, 2007. Foto V. Oliva
Samice, jižní Slovensko, 2007. Foto L. Čížek
Samice, jižní Slovensko, 2007. Foto L. Čížek
Samec, Morava, Bruntálsko, červenec 2011. Foto P. Meca
Samec, Morava, Bruntálsko, červenec 2011. Foto P. Meca
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, Rýmařov, 2005. Foto S. Krejčík
Samec, Rýmařov, 2005. Foto S. Krejčík
Brněnsko, 2011. Foto M. Petrová
Brněnsko, 2011. Foto M. Petrová
Shluk, Tetčice, 9. 6. 2018. Foto V. Hotárek
Shluk, Tetčice, 9. 6. 2018. Foto V. Hotárek
Brněnsko, 2011. Foto M. Petrová
Brněnsko, 2011. Foto M. Petrová
Samec. Podkrkonoší, 2007. Foto V. Oliva
Samec. Podkrkonoší, 2007. Foto V. Oliva
Samec, Rýmařov, 2003. Foto S. Krejčík
Samec, Rýmařov, 2003 Foto S. Krejčík
Detail, Soběšice, 2011. Foto M. Petrová
Detail, Soběšice, 2011. Foto M. Petrová
Detail, Valašsko, 2012. Foto M. Fišer
Detail, Valašsko, 2012. Foto M. Fišer
Vlevo Apatura iris, vpravo A. ilia, střední Čechy, Sedlčansko, 1996. Foto P. Bílek
Vlevo Apatura iris, vpravo A. ilia, střední Čechy, Sedlčansko, 1996. Foto P. Bílek

Aberace

Samec, f. iole, Tetčice, 9. 6. 2018. Foto V. Hotárek
Samec, f. iole, Tetčice, 9. 6. 2018. Foto V. Hotárek
Samec, f. iole, okolí Brna, 2006. Foto V. Štěpánský
Samec, f. iole, okolí Brna, 2006. Foto V. Štěpánský

Larvy

Housenka, Moravský kras, 2007. Foto M. Koupý
Housenka, Moravský kras, 2007. Foto M. Koupý

Biotopy

Biotop, Slovensko, Vysoké Tatry, 2015. Foto M. Fišer
Biotop, Slovensko, Vysoké Tatry, 2015. Foto M. Fišer
---