určovací klíč (PDF, 863,3kB) >>>   

† Soumračník měsíčkový - Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847)


Syn.: altheae (Hübner, 1803)
Rozpětí křídel: 28-34 mm, délka předního křídla: 14-17 mm
Areál. Mediteránní. Maroko, v Evropě izolované populace od Pyrenejského poloostrova přes Balkán po Turecko. Severní hranice areálu probíhá ve střední Evropě jižním Německem, Rakouskem, Slovenskem a jihovýchodním Polskem. Na východ zasahuje přes jižní Sibiř až po Altaj.
Biotopová vazba. Květnaté mezofilní až vlhké louky, vlhčí extenzivní pastviny.
Živná rostlina housenek. Bukvice lékařská (Betonica officinalis).
Vývoj a chování. Ve střední Evropě většinou jednogenerační (konec května – červenec), vzácně částečná druhá generace (srpen – září). Vajíčka kladena na list živné rostliny. V Bavorsku samice preferovaly pro kladení plochy luk posečené před dobou letu soumračníka oproti místům vypasených či koseným na podzim (Dolek a Geyer 1997). Larva žije solitérně v přehnutém listu a přezimuje. Imága v uzavřených populacích, samci jsou teritoriální.
Podobné druhy v ČR. Soumračník slézový (Carcharodus alceae).
Rozšíření v ČR. V minulosti byl čtyřikrát hlášen ze středních a východních Čech a jižní Moravy. Spolehlivě revidován pouze ze Senorad u Mohelna (6863), 26. 5. 1936, 1 ex., coll. F. Lemberk (Paclt a Šmelhaus 1948). Ostatní dokladový materiál se nedochoval nebo v dalších případech patřil k podobnému soumračníku slézovému (Carcharodus alceae). Nyní žije nejblíže v Dolním Rakousku a na Slovensku, kde je lokální a ohrožený. Je ovšem možné, že v minulosti mohl být přehlížen a zaměňován s příbuznými druhy. Každopádně se u nás již nevyskytuje.
Ohrožení a ochrana. Vymřelý druh (1936). Květnaté vlhké až mezofilní extenzivní pastviny, na které je motýl existenčně závislý, byly i v teplých oblastech Čech a Moravy v minulosti časté. Dnes zde tento biotop prakticky neexistuje. Možnost znovu nalezení soumračníka měsíčkového u nás je proto mizivá.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Slovensko, 2004. Foto F. Slamka
Samec, Slovensko, 2004. Foto F. Slamka
Samec, Slovensko, 2004. Foto F. Slamka
Samec, Slovensko, 2004. Foto F. Slamka
---