určovací klíč (PDF, 751,4kB) >>>   

Perleťovec dvouřadý - Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775)


Rozpětí křídel: 42-45 mm, délka předního křídla: 20-24 mm
Areál. Pontomediteránní. Ostrůvkovitě Španělsko, jižní Francie, Itálie, jih střední Evropy, Balkán, Ukrajina, jižní Rusko, Turecko, Střední východ, Střední Asie po Altaj.
Biotopová vazba. Lesostepi a suché květnaté louky se skupinami stromů a keřů.
Živná rostlina housenek. V západní a jižní Evropě prokazatelně na tužebníku obecném (Filipendula vulgaris), na Moravě (Bílé Karpaty) a západním Slovensku rovněž (M. Vojtíšek a L. Víťaz pers. com.).
Vývoj. Jednogenerační (konec května – červenec). Vajíčka kladena jednotlivě na vrcholy živné rostliny, přezimuje vyvinutá larva ve vajíčku, housenky se líhnou brzo na jaře, jsou silně heliofilní a žír provádějí ve dne. Bionomie ve střední Evropě nestudována.
Chování. Populační ekologie ani chování nebyly studovány. Samci patrolují, jako u ostatních perleťovců, motýl bývá na lokalitách početný.
Podobné druhy v ČR. Perleťovec kopřivový (Brenthis ino) a p. ostružinový (B. daphne).
Rozšíření v ČR. Pouze na jihovýchodní Moravě. Především v celých Bílých Karpatech, kde je místy hojný. Ojediněle je však hlášen i z přilehlého Strážnicka, jižních svahů Ždánického lesa a Uherskobrodska (kam se zřejmě rozšířil v poslední době).
Ohrožení a ochrana. Ohrožený. Charakteristický druh bělokarpatských “orchidejových luk”, jež jsou co do diverzity vegetace i hmyzu, včetně motýlů, jedněmi z nejbohatších stanovišť ve střední Evropě. Bělokarpatské louky vznikly na místě řídkých pastevních lesů, jejichž pozůstatkem jsou roztroušené solitérní stromy nebo skupinky stromů, jež loukám dodávají charakteristický “savanový” charakter. V minulosti bývaly jednou ročně sečené, na podzim pak místy vypásané. Až nyní je při managementu bráno v potaz i entomologické hledisko: při kosení jsou ponechávány širší nekosené pruhy apod. Jedná se o zásadní změnu k lepšímu, zoufale však chybí vědecky založený monitoring.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samice, Bílé Karpaty, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samice, Bílé Karpaty, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samec, Bílé Karpaty, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samec, Bílé Karpaty, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek
---