určovací klíč (PDF, 951,1kB) >>>   

Ohniváček modrolemý - Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)


Délka předního křídla: 16-17 mm
Areál. Eurosibiřský. Od Pyrenejí téměř celou Evropou včetně Fennoskandie přes Rusko na Dálný východ a Sachalin.
Biotopová vazba. Slatiny, bažinaté a vlhké louky, lemy rašelinišť ale i extenzívní pastviny.
Živná rostlina housenek. Šťovík kyselý ( Rumex acetosa ).
Bionomie. Jednogenerační (konec května – začátek srpna), na jižní Moravě (např. podhůří Chřibů, Bílé Karpaty) v posledních letech částečná druhá generace (konec srpna – září). Samice si pro kladení vybírá hlavně rostliny vyčnívající nad okolní vegetaci. Housenka je světlezelená, přezimuje na bázi živné rostliny. Kuklí se na zemi.
Chování. Tvoří uzavřené, často velice početné populace. Motýli se zdržují na vegetaci vysoké ca 50-100 cm, jejich aktivita závisí především na počasí, nápadné jsou změny chování v průběhu dne. Samci si hájí svá teritoria a na nich vyčkávají na samice, tuto aktivitu občas přeruší krátkým patrolováním. Teritoria jsou umístěna na místech s největší denzitou nektaronosných květů.
Podobné druhy v ČR. Samice ohniváčka modrolesklého ( Lycaena alciphron ) a o. černoskvrnného ( L. tityrus ).
Rozšíření v ČR. V horských a podhorských oblastech lokálně hojný na celém území státu. Zasahuje až k prameništím při hranici lesa (např. Malá Kotlina v Hrubém Jeseníku, ca 1300 m/m). Řada populací v nížinách zanikla (např. Polabí, Opavsko).
Ohrožení a ochrana. Bezprostředně není ohrožen. Lokálně však mizí (především v nižších polohách) kvůli samovolnému zarůstání a zalesňování vlhkých luk, melioracím, hnojení, intenzivní pastvě a celoplošnému sečení luk v době letu imág (nedostatek zdrojů nektaru). Proto by bylo vhodné jeho biotopy využívat buď jako extenzívní pastviny, nebo provádět sečení na podzim či mozaikovitě séct na začátku doby letu imág. Později je sečení opět nevhodné, protože by se tím zničily snůšky vajíček na horních částech živných rostlin.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Studnice, 23.6.2014. Foto V. Hotárek
Samec, Studnice, 23.6.2014. Foto V. Hotárek
Samec, západní Čechy, 2007. Foto K. Zimmermann
Samec, západní Čechy, 2007. Foto K. Zimmermann
Samice, Morava, 2007. Foto L. Říčánek
Samice, Morava, 2007. Foto L. Říčánek
Samice, Morava, 2007. Foto L. Říčánek
Samice, Morava, 2007. Foto L. Říčánek
Samice, Jeseníky, 2001. Foto S. Krejčík
Samice, Jeseníky, 2001. Foto S. Krejčík
Samice, Jeseníky, 2001. Foto S. Krejčík
Samice, Jeseníky, 2001. Foto S. Krejčík
Samec, Jeseníky, 2004. Foto S. Krejčík
Samec, Jeseníky, 2004. Foto S. Krejčík
Samec, Jeseníky, 2004. Foto S. Krejčík
Samec, Jeseníky, 2004. Foto S. Krejčík
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek

Aberace

Samec, extrémní forma, Vysočina, PP Urbánkův palouk, 11.6.2014. Foto M. Vrba
Samec, extrémní forma, Vysočina, PP Urbánkův palouk, 11.6.2014. Foto M. Vrba
Samec, extrémní forma, Vysočina, PP Urbánkův palouk, 11.6.2014. Foto M. Vrba
Samec, extrémní forma, Vysočina, PP Urbánkův palouk, 11.6.2014. Foto M. Vrba

Vejce

Vejce, Orlické hory, červenec 2017. Foto V. Hotárek
Vejce, Orlické hory, červenec 2017. Foto V. Hotárek
---