určovací klíč (PDF, 782,2kB) >>>   

* Modrásek tažný - Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)


Syn.: telicanus (Lang, 1789)
Délka předního křídla: 12-13 mm
Areál. Mediteránní. Severní Afrika, jižní Evropa, Turecko, Střední Asie až po Indii. Velmi vzácně zalétá do střední Evropy. Hlášen z Dolního Rakouska, Maďarska a jižního Slovenska.
Biotopová vazba. Stepi a křovinaté lesostepi, vyprahlá pícninová pole a ruderály.
Živná rostlina housenek. Více rodů bobovitých (Fabaceae), ale také vřes obecný (Calluna vulgaris) a kyprej obecná (Lythrum salicaria).
Vývoj a chování. V Evropě migrant, ve Středomoří polyvoltinní.
Podobné druhy v ČR. Modrásek cizokrajný (Lampides boeticus).
Rozšíření v ČR. Velmi vzácný migrant. Doložen pouze dvakrát: Hachlerem 28.8.1952 v Klentnici u Mikulova (dokladový exempář je uložen ve Slezském zemském muzeu v Opavě) a Štěrbou 28.7.2002 v Hnanicích u Znojma (leg. et coll. V. Štěrba). Starý údaj ze západních Čech (Lázně Kynžvart) Sterneck (1929) neuznává.

Fotogalerie

Imága

Samice, Madeira, 2006. Foto L. Říčánek
Samice, Madeira, 2006. Foto L. Říčánek
---