určovací klíč (PDF, 1020,9kB) >>>   

* Modrásek hnědý - Polyommatus admetus (Esper, 1783)


Modráskovití – Lycaenidae
Délka předního křídla: 15-18 mm
Areál. Jižní Slovensko, Maďarsko, Balkánský poloostrov a Turecko.
Biotopová vazba. Suché vyprahlé stepní biotopy.
Živná rostlina housenek. Vičenec (Onobrychis spp.).
Vývoj a chování. Jednogenerační (červen až červenec). Uzavřené sedentární populace.
Podobné druhy v ČR. Žádné.
Rozšíření v ČR. U nás byl doložen pouze jeden jedinec 20.5.1967 u Moravského Písku (7069) (Zlámal leg. et coll.). V dávné minulosti se nejblíže vyskytoval na jižním Slovensku v okolí Bratislavy. Pro ČR považován za zavlečený druh (pravděpodobně železnicí), ale historický výskyt u nás nemůžeme zcela vyloučit.

Fotogalerie

Imága

Samec, Slovensko, 2004. Foto F. Slamka
Samec, Slovensko, 2004. Foto F. Slamka
Samec, Slovensko, 2004. Foto F. Slamka
Samec, Slovensko, 2004. Foto F. Slamka
---