určovací klíč (PDF, 1020,9kB) >>>   

* Modrásek hnědý - Polyommatus admetus (Esper, 1783)


Modráskovití – Lycaenidae
Délka předního křídla: 15-18 mm
Areál. Jižní Slovensko, Maďarsko, Balkánský poloostrov a Turecko.
Biotopová vazba. Suché vyprahlé stepní biotopy.
Živná rostlina housenek. Vičenec ( Onobrychis spp.).
Vývoj a chování. Jednogenerační (červen až červenec).Uzavřené sedentární populace.
Podobné druhy v ČR. Žádné.
Rozšíření v ČR. U nás byl zjištěn pouze jeden jedinec 20.5.1967 u Moravského Písku. V minulosti se nejblíže vyskytoval v okolí Bratislavy. Považován za zavlečený druh (pravděpodobně železnicí), ale historický výskyt u nás nemůžeme vyloučit.

Fotogalerie

Imága

Samec, Slovensko, 2004. Foto F. Slamka
Samec, Slovensko, 2004. Foto F. Slamka
Samec, Slovensko, 2004. Foto F. Slamka
Samec, Slovensko, 2004. Foto F. Slamka
---