určovací klíč (PDF, 997,7kB) >>>   

* Modrásek cizokrajný - Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)

Délka předního křídla: 15-18 mm
Areál. Paleotropický. V Evropě v zemích kolem Středozemního moře. Výjimečně zalétává až do střední Evropy a také na jih Britských ostrovů.
Biotopová vazba. Suché stepní a luční biotopy (často ruderalizované).
Živná rostlina housenek. Mnoho druhů bobovitých (Fabaceae).
Vývoj a chování. Typický migrant, byly pozorovány i tahy; na jihu Evropy polyvoltinní.
Podobné druhy v ČR. Modrásek tažný (Leptotes pirithous).
Rozšíření v ČR. Velmi vzácný migrant. Několikrát byl uloven na konci 19. století a v polovině 20. století (Praha, okolí Pelhřimova, Ústí nad Labem, Polabí, jižní a střední Morava), naposledy v letech 1958 u Lednice a 1959 v Praze; od té doby nebyl u nás pozorován. Hudečkovy (1924, 1925) a Hachlerovy (1964) nálezy z Moravy jsou zpochybňovány, přestože existují revidované dokladové exempláře v muzejních sbírkách a jako vzácný migrant je znám z východního Německa, Dolního Rakouska, Slovenska a Polska.

Fotogalerie

Imága

Samec, Japonsko, Kobe, 2008. Foto M. Polášek
Samec, Japonsko, Kobe, 2008. Foto M. Polášek
Samec, Madeira, 2004. Foto L. Říčánek
Samec, Madeira, 2004. Foto L. Říčánek
---