určovací klíč (PDF, 558,3kB) >>>   

† Ohniváček rdesnový - Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775)


Modráskovití – Lycaenidae
Syn.: amphidamas (Esper, 1781)
Délka předního křídla: 12-14 mm
Areál. Eurosibiřský. V Evropě ostrůvkovitě v malých koloniích od Francie, přes Skandinávii po západní Rusko. Dále od Uralu až na Dálný východ.
Biotopová vazba. Slatiny a mokré louky s velkou denzitou rdesna hadího kořene.
Živná rostlina housenek. Rdesno hadí kořen ( Polygonum bistorta ).
Bionomie. Dvougenerační (duben až červen, červenec až srpen), 2. generace méně nápadně zbarvená. Samička klade jednotlivě, ale často i více bělavých vajíček na rub rdesnového listu. Zelená housenka zůstává po celý život na rubu listu. Z kukel jarní generace se v červenci líhnou motýli druhé generace, část kukel přezimuje.
Chování. Motýl se nevzdaluje z biotopu (uzavřené populace). Samci jsou extrémně teritoriální, vyčkávají na vyšších bylinách, vykazují agresi i vůči jiným druhům hmyzu. Samice jsou mobilnější, nejdelší zaznamenaný přelet ca 0,5 km. Imága nocují na rubu listů listnatých keřů a stromů.
Podobné druhy v ČR. Ohniváček černoskvrnný ( Lycaena tityrus ).
Rozšíření v ČR. Historicky větší počet lokalit, především na Moravě. České lokality zanikly počátkem 20. století. Jihomoravské lokality (Břeclavsko) zanikly před 2. světovou válkou. Déle se udržel na střední (okolí Olomouce) a severní Moravě (např. Bílovec u Nového Jičína, Háj u Opavy). Nejdéle přežíval (do roku 1952) přímo na předměstí Olomouce, na slatiništi Černovír a na přilehlých vlhkých loukách, jejichž posledním zbytkem je dnes rezervace Plané loučky. Prakticky všechny lokality zanikly odvodněním, zástavbou, v Černovíru také poklesem vodní hladiny v souvislosti s provozem městské vodárny. Na konci 90. let 20. století byla amatérsky provedena introdukce na Šumavě.
Ohrožení a ochrana. Vymřelý (1952). Je jedním z nejohroženějších evropských motýlů: jeho areál je značně fragmentovaný, jedinci mají minimální mobilitu, slatiny patří k nejohroženějším typům biotopů v Evropě. Lokality druhu se navíc neobejdou bez jisté míry managementu (podmínkou je přítomnost rozptýlené stromové zeleně, doporučuje se rotační kosení nebo extenzivní pastva).


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Polsko, 2003. Foto F. Slamka
Samec, Polsko, 2003. Foto F. Slamka
Samec, Polsko, 2003. Foto M. Kopeć
Samec, Polsko, 2003. Foto M. Kopeć
Samice, Polsko. Foto M. Kopeć
Samice, Polsko. Foto M. Kopeć
---