určovací klíč (PDF, 613,3kB) >>>   

Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)


Délka předního křídla: 12-15 mm
Areál. Holarktický. Severní polovina Afriky, celá Evropa přes temperátní Asii až po Čukotku a Japonsko; Severní Amerika.
Biotopová vazba. Adaptován prakticky na všechny typy biotopů, kolonie však nejčastěji najdeme na místech s hojným výskytem živných rostlin a obecně řidší vegetací: pískovny, říční navigace, polní cesty, sešlapávané trávníky a pastviny atd.
Živná rostlina housenek. Především šťovík menší (Rumex acetosella), š. kyselý (R. acetosa), méně jiné druhy šťovíků.
Bionomie. Dvě až tři generace (duben až září, v teplých oblastech do začátku listopadu). Samice klade jednotlivě světle zelená vajíčka na rub šťovíkových listů, mladá housenka vyžírá rostlinný epitel. Dospělá larva je zelená s červeným hřbetním pruhem, kuklí se v přízemní části živné rostliny. Přezimuje housenka.
Chování. Samci často posedávají na vyvýšených rostlinách či nízkých větvích a hlídají své území – teritoriální chování. Páření předchází zásnubní tanec samce před samicí. Monogamní samice kladou pouze za slunného počasí. Imága mají velmi dobré disperzní schopnosti a mohou být zastižena prakticky kdekoli (především samice).
Podobné druhy v ČR. Žádné.
Rozšíření v ČR. Prakticky všudypřítomný, hlavně v nížinách, vzácně se však může objevit i v nejvyšších polohách vysokých hor (vrchol Pradědu 1490 m m. n.).
Ohrožení a ochrana. Nepatří mezi ohrožené druhy.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Šumava, 2003. Foto M. Vojtíšek
Šumava, 2003. Foto M. Vojtíšek
Samec, Krnovsko, 2000. Foto S. Krejčík
Samec, Krnovsko, 2000. Foto S. Krejčík
Samice, Čechy, 2002. Foto M. Vojtíšek
Samice, Čechy, 2002. Foto M. Vojtíšek
Samec, Praha, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, Praha, 2004. Foto M. Vojtíšek
---