určovací klíč (PDF, 918,6kB) >>>   

Modrásek lesní - Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)


Délka předního křídla: 14-17 mm
Areál. Palearktický. Od Maroka a Španělska přes značnou část Evropy, temperátní Asii až po Koreu a Sachalin. Vymřel v Anglii.
Biotopová vazba. Různé typy polopřirozených luk od mezofilních až po velmi vlhké, lemy rašelinišť, lesní paseky, otevřené okraje lesů i sušší náspy, příkopy a další biotopy liniového charakteru.
Živná rostlina housenek. Ve střední Evropě hlavně jetel luční (Trifolium pratense), j. prostřední (T. medium) a další druhy jetelů. V jiných částech areálu i další rody živných rostlin – ve Španělsku například trávnička Armeria velutina.
Vývoj. Jednogenerační (konec května až červenec). Samice klade vajíčka do květenství jetelů. Mladá larva žije na květech, starší na listech. Fakultativně myrmekofilní, přezimuje larva.
Chování. Chování a ekologie středoevropských populací málo známy, zasloužil by si větší pozornost lepidopterologů.
Podobné druhy v ČR. Modrásek kozincový (Glaucopsyche alexis), samice m. bahenního (Maculinea nausithous), m. nejmenší (Cupido minimus).
Rozšíření v ČR. Převážně v pahorkatinách až hornatých oblastech. Dosud je místy hojný v pohraničních pohořích (Šumava, Krušné hory, Hrubý a Nízký Jeseník, Beskydy, Vsetínské vrchy, Bílé Karpaty) a v řídce osídlených vlhčích oblastech (jihočeské Pošumaví, Doupovské hory). Výrazně ustoupil z oblastí ve vnitrozemí (zejména v Polabí, ve středních a východních Čechách, severní části Českomoravské vysočiny a na jižní a střední Moravě) a ze severních Sudet (Krkonoše, Orlické hory aj.).
Ohrožení a ochrana. Ohrožený. Především vlna melioračního šílenství v 70. a 80. letech 20. století způsobila značné ztráty na populacích, zejména v pahorkatinách a podhůří. V současnosti místy hrozí opačný extrém: zarůstání lučních enkláv v údolích potoků, nivách, podél komunikací atd., nebo snahy o jejich záměrné zalesnění. Oba postupy jsou chybné a neměly by se dopouštět především v chráněných oblastech a národních parcích, kde se v současnosti nachází většina významných kolonií. Naopak je takové lokality nutno udržovat managementem blízkým tradičnímu hospodaření (jednosečné mozaikovité kosení a extenzivní pastva).


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Čechy, Karlovarsko, červen 2010. Foto M. Vojtíšek
Samec, Čechy, Karlovarsko, červen 2010. Foto M. Vojtíšek
Samice, Morava, Bílé Karpaty, květen 2009. Foto M. Vojtíšek
Samice, Morava, Bílé Karpaty, květen 2009. Foto M. Vojtíšek
Samec, Morava, Bruntálsko, červen 2009. Foto P. Meca
Samec, Morava, Bruntálsko, červen 2009. Foto P. Meca
Samice, Morava, Bruntálsko, červen 2009. Foto P. Meca
Samice, Morava, Bruntálsko, červen 2009. Foto P. Meca
Samec, Javorníky, 2007. Foto D. Černoch
Samec, Javorníky, 2007. Foto D. Černoch
Samec, Javorníky, 2007. Foto D. Černoch
Samec, Javorníky, 2007. Foto D. Černoch
Samec, Javorníky, 2007. Foto D. Černoch
Samec, Javorníky, 2007. Foto D. Černoch
Samec, Vsetínsko. Foto T. Pavelka
Samec, Vsetínsko. Foto T. Pavelka
Samice, Vsetínsko. Foto T. Pavelka
Samice, Vsetínsko. Foto T. Pavelka
Samec. Foto M. Hrouzek
Samec. Foto M. Hrouzek
Samice. Foto J. Dvořák
Samice. Foto J. Dvořák
Samec, Vsetínsko. Foto T. Pavelka
Samec, Vsetínsko. Foto T. Pavelka

Aberace

Samice, extrémní forma, Vsetínsko, Ratiboř, 13.6.2015. Foto L. Ševčík
Samice, extrémní forma, Vsetínsko, Ratiboř, 13.6.2015. Foto L. Ševčík

Vejce

Bílé Karpaty, 28. 6. 2016, foto V. Hotárek
Bílé Karpaty, 28. 6. 2016, foto V. Hotárek

Kladení

Bílé Karpaty, 28. 6. 2016, foto V. Hotárek
Bílé Karpaty, 28. 6. 2016, foto V. Hotárek
---