určovací klíč (PDF, 704,9kB) >>>   

Žluťásek čilimníkový – Colias crocea (Furcroy, 1785)


Vpravo samice vzácné formy helice, typická samice má základní barvu křídel oranžovou jako samec.

Syn.: edusa (Fabricius, 1787)
Délka předního křídla: 22-28 mm
Areál. Mediteránní. Celá Evropa a Středomoří, na východ po jižní Ural. Stálý výskyt v podstatě jen ve Středomoří, ve střední a severní Evropě jen jako migrant.
Biotopová vazba. U nás jen migrující jedinci, s nimiž se nejčastěji setkáme na výslunných místech ruderálního charakteru s hojným výskytem živných rostlin: pícninová nebo opuštěná zaplevelená pole v nížinách, výslunné kamenité stráně s ranně sukcesní vegetací, lomy, železniční a dálniční náspy atd.
Živná rostlina housenek. Řada pěstovaných i volně rostoucích druhů z čeledi vikvovitých, jako tolice ( Medicago spp.), jetely ( Trifolium spp.), štírovníky ( Lotus spp.) a čičorka pestrá ( Coronilla varia ).
Vývoj. Vícegenerační. Počet generací je závislý na migracích, motýli první generace se objevují ojediněle, u nás se vyvinou další 1-2 generace, lze tedy hovořit o 3 generacích (duben – červen, červenec – srpen, září – listopad). V teplých letech bývá zvlášť hojná podzimní generace, jejíž imága se shromažďují na vojtěškových a jetelových polích. Vajíčka kladena jednotlivě na listy živných rostlin. Housenky u nás nejsou schopny přezimovat.
Chování. Samci, jako u jiných druhů rodu Colias, vyhledávají samice patrolováním na rozsáhlých plochách. Motýli jarních a letních generací táhnou k severu, podzimní generace se vrací k jihu.
Podobné druhy v ČR. Žluťásek barvoměnný ( Colias myrmidone ), ž. úzkolemý ( C. chrysotheme ), oranžové formy ž. tolicového ( C. erate ).
Rozšíření v ČR. V nižších polohách všeobecně rozšířený. Početnost závisí na každoročních klimatických podmínkách. Hojnější je v klasických migračních koridorech (Moravská brána) než například v Čechách. V posledních teplých letech bývá koncem léta bežný po celém území.
Ohrožení a ochrana. Migrant bez ochranářského významu.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Březí u Mikulova, 29.9.2014. Foto V. Hotárek
Samec, Březí u Mikulova, 29.9.2014. Foto V. Hotárek
Samec, Dalmácie. Foto T. Pavelka
Samec, Dalmácie. Foto T. Pavelka
Samec, Slovensko, 1997. Foto F. Slamka
Samec, Slovensko, 1997. Foto F. Slamka
---