určovací klíč (PDF, 819,3kB) >>>   

Žluťásek jižní – Colias alfacariensis Ribbe, 1905


Syn.: australis Verity, 1911
Délka předního křídla: 22-25 mm
Areál. Západopalearktický. Od Španělska přes západní a střední Evropu po jižní Ural.
Biotopová vazba. Stepi a lesostepi, skalnaté svahy, vyprahlé svažité pastviny, náspy podél silnic a železnic, váté písky, pískovny a lomy.
Živná rostlina housenek. Čičorka pestrá (Coronilla varia) a podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa). V ČR převážně čičorka pestrá.
Vývoj. Dvougenerační (květen – červen, červenec – srpen), v některých letech částečná třetí generace (některé larvy 2. generace dokončí vývoj, jiné přezimují) v září až listopadu. Larvy jsou zvláště na jaře závislé na slunění. Snesou sice nízké teploty, ale ne kombinaci zimy a vlhka.
Chování. Samci patrolují, podobně jako samci jiných žluťásků rodu Colias jsou rychlí a prudcí letci. Populace se sice drží na stepních lokalitách, několik nepřímých důkazů ale nasvědčuje, že by mohli být mobilnější než jiní stepní motýli.
Podobné druhy v ČR. Žluťásek čičorečkový (Colias hyale), samice ž. tolicového (C. erate).
Rozšíření v ČR. Především v českém a moravském termofytiku, kde je na nejrůznějších typech bezlesých stanovišť poměrně rozšířený. Imága jsou obtížně odlišitelná od ž. čičorečkového (C. hyale), spolehlivě je lze určit podle housenek.
Ohrožení a ochrana. Žluťásek jižní není ohrožen tolik jako většina jiných xerotermních motýlů, pravděpodobně díky kombinaci solidní dispersality a schopnosti osídlovat sekundární biotopy v lomech, podél železničních tratí apod. Jako u jiných stepních druhů prospěje jeho ochraně blokování sukcese na suchých loukách a ladech, extenzivní pastva a příležitostné disturbance na neplodných půdách. Na sekundárních antropogenních stanovištích xeroternmího typu by neměly být dopouštěny lesnické a zemědělské rekultivace.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Praha-Radotín, 27.4.2014. Foto V. Hotárek
Samec, Praha-Radotín, 27.4.2014. Foto V. Hotárek
Námluvy, nahoře samec. Foto M. Hrouzek
Námluvy, nahoře samec. Foto M. Hrouzek
Samice, Praha, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samice, Praha, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, Praha, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, Praha, 2004. Foto M. Vojtíšek

Larvy

Housenka, jižní Čechy. Foto Z. Hanč
Housenka, jižní Čechy. Foto Z. Hanč

Kopulace

Kopulace,samec vlevo,Pouzdřany,8.8.2015.Foto V.Hotárek
Kopulace,samec vlevo,Pouzdřany,8.8.2015.Foto V.Hotárek
Kopulace, jižní Čechy. Foto Z. Hanč
Kopulace, jižní Čechy. Foto Z. Hanč
---