určovací klíč (PDF, 782,2kB) >>>   

* Modrásek tažný - Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)


Syn.: telicanus (Lang, 1789)
Délka předního křídla: 12-13 mm
Areál. Mediteránní. Severní Afrika, jižní Evropa, Turecko, Střední Asie až po Indii. Velmi vzácně zalétá do střední Evropy, kde je hlášen z Německa, Dolního Rakouska, České republiky, Maďarska a jižního Slovenska.
Biotopová vazba. Stepi a křovinaté lesostepi, vyprahlá pícninová pole a ruderály.
Živná rostlina housenek. Více rodů bobovitých (Fabaceae), ale také vřes obecný (Calluna vulgaris) a kyprej obecná (Lythrum salicaria).
Vývoj a chování. Ve většině Evropy migrant, ve Středomoří polyvoltinní druh se stálými populacemi.
Podobné druhy v ČR. Modrásek cizokrajný (Lampides boeticus).
Rozšíření v ČR. Velmi vzácný migrant. Doložen pouze dvakrát: Hachlerem 28.8.1952 v Klentnici u Mikulova (dokladový exemplář je uložen ve Slezském zemském muzeu v Opavě, J. Beneš revid.) a Švestkou 28.7.2002 v Hnanicích u Znojma (1 ex. leg. et coll. M. Švestka). Starý údaj ze západních Čech (Lázně Kynžvart) Sterneck (1929) neuznává.

Fotogalerie

Imága

Samice, Madeira, 2006. Foto L. Říčánek
Samice, Madeira, 2006. Foto L. Říčánek
---