určovací klíč (PDF, 977kB) >>>   

Modrásek podobný - Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779)


Syn.: ismenias (Meigen, 1830), aegus (Chapman, 1917)
Délka předního křídla: 14-16 mm
Areál. Evropský. Roztroušeně Francie, Itálie, jižní a střední Německo, přes střední Evropu, Balkán a do Turecka. Na severu izolované populace v jižním Norsku, jižním Švédsku a v Litvě.
Biotopová vazba. Travnaté stepi, lesostepi, suché louky a pastviny (často ruderalizované), železniční a silniční náspy, staré vinice. Osídluje činné i opuštěné lomy a pískovny, zde především pozdější sukcesní stadia s vysokostébelným trávníkem.
Živná rostlina larev. Čičorka pestrá (Coronilla varia) a kozinec sladkolistý (Astragallus glycyphyllos). Z jiných částí Evropy se uvádí i další druhy bobovitých.
Bionomie. Dvougenerační (květen – červen, červenec – říjen). Samice klade jednotlivě na listy i květy živné rostliny. Mladé larvy prožírají dírky do kutikuly listů. Larvy žerou nejprve na květech a mladých výhoncích. Jsou fakultativně myrmekofilní (vyhledávají je mravenci rodu Lasius a Myrmica) a přezimují.
Chování. Nebylo studováno. Samci vyhledávají samice patrolováním. Ve večerních hodinách obě pohlaví agregují na vyšší vegetaci. Tvoří sedentární nepříliš početné populace.
Podobné druhy v ČR. Modrásek obecný (Plebejus idas), m. černolemý (P. argus).
Rozšíření v ČR. Především oblasti termofytika v Čechách i na Moravě. Velmi rozšířený v okolí Prahy, Českém středohoří a na jižní Moravě, na střední Moravě zasahuje po okolí Olomouce. Ojedinělé nálezy v jižních a západních Čechách, z východních Čech pravděpodobně vymizel.
Ohrožení a ochrana. Není ohrožen. Modráska podobného nejspíše najdeme v krajině na opuštěných stepních biotopech, především však na antropogenně narušených stanovištích jako jsou lomy, pískovny, hliniště, dálniční zářezy a náspy a rozsáhlejší xerotermní ruderály v jejich okolí. V teplých nížinách bývá na takových místech mnohem hojnější a rozšířenější než velmi lokální a vzácný modrásek obecný (Plebejus idas). Tyto ladem ležící plochy jsou často zalesňovány, případně samy zarůstají. Pro ochranu druhu je nutné vyloučit lesnické a zemědělské rekultivace, na lokalitách by měla být udržována mozaika raně sukcesní vegetace.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Čechy, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, Čechy, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samice, Český kras, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samice, Český kras, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samice, Slovensko, Bánska Bystrica, 3.6.2020. Foto P. Kolárik
Samice, Slovensko, Bánska Bystrica, 3.6.2020. Foto P. Kolárik
Samec, Čechy, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, Čechy, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samice,Brno,6.8.2015.Foto V.Hotárek
Samice,Brno,6.8.2015.Foto V.Hotárek
Samice, Pálava, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samice, Pálava, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, Český kras, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, Český kras, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samice, Čechy, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samice, Čechy, 2005. Foto M. Vojtíšek
---