určovací klíč (PDF, 936,3kB) >>>   

Ostruháček jilmový - Satyrium w-album (Knoch, 1782)


Délka předního křídla: 14-16 mm
Areál. Palearktický. Po celé Evropě, od Španělska po jižní Skandinávii, dále na východ přes Balkán po jižní Ural. Druh chybí v oblasti severně od středoasijských pohoří a znovu se objevuje v Zabajkalí, Mongolsku, na Dálném východě, v severovýchodní Číně, Koreji, na Kurilech a v Japonsku.
Biotopová vazba. Není příliš vybíravý ve vztahu k biotopu. Zejména lesní lemy v nivách vodních toků. Podmínkou výskytu je přítomnost jilmů, přičemž není rozhodující, zda se jedná o lužní les, živý plot nebo stromořadí.
Živná rostlina housenek. Všechny druhy našich jilmů ( Ulmus spp.).
Bionomie. Jednogenerační (polovina června až červenec). Tmavohnědé vajíčko hibernuje, housenka prvého stadia žije uvnitř květních pupenů, v dalších larválních stadiích se živí mladými listy, je mírně myrmekofilní (mravenci jí poskytují ochranu před predátory). Kuklí se ve štěrbinách kůry ve spodní části kmene živné rostliny. Kukla je k podložce je připevněna vláknitým opaskem.
Chování. Samci se líhnou o něco dříve než samice, obě pohlaví se v prvých dnech života nevzdalují od rodných stromů, po ca 8 dnech pravděpodobně odlétají hledat nové vhodné biotopy. Časně zrána a pozdě odpoledne sají nektar (nejčastěji z ostružiníků), během dne se zdržují v korunách stromů, kde se věnují páření, kladení vajíček a sání medovice z mšic. Druh má otevřenou populační strukturu, přelety mezi skupinami jilmů vzdálenými stovky metrů od sebe jsou poměrně časté.
Podobné druhy v ČR. Ostruháček trnkový ( Satyrium spini ).
Rozšíření v ČR. Žije téměř na celém území (především v pahorkatinách a v podhůří), ale nikde není hojný. Uniká pozornosti pro skrytý způsob života.
Ohrožení a ochrana. Ohrožený. Přestože je velmi rozšířen, nebezpečí pro něj představuje ubývání živné rostliny napadením grafiózou, respektive bezhlavé kácení jilmů, které bývá grafiózou zdůvodňováno.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Brno-Soběšice, 9. 7. 2017. Foto V. Hotárek
Brno-Soběšice, 9. 7. 2017. Foto V. Hotárek
Individuální forma, východní Čechy, Novobydžovsko, 6.2008. Foto P. Bílek
Individuální forma, východní Čechy, Novobydžovsko, 6.2008. Foto P. Bílek
Samice, Praha, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samice, Praha, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samec, NP Podyjí, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, NP Podyjí, 2005. Foto M. Vojtíšek
---