určovací klíč (PDF, 514,8kB) >>>   

Babočka bílé C - Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 22-25 mm
Areál. Palearktický. Od pohoří Atlas v severní Africe, přes Evropu a temperátní Asii po Japonsko. Ve Velké Británii se druh v posledních letech rozšířil o 150 km severněji.
Biotopová vazba. Okraje lesů, lesní světliny, lesní cesty, liniová zeleň v otevřené krajině, okraje vodních nádrží, křovinaté biotopy a také zahrady či sady.
Živná rostlina housenek. Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), chmel otáčivý (Humulus lupulus), jilmy (Ulmus spp.). Méně často vrby (Salix spp.), břízy (Betula spp.) aj.; na těchto rostlinách mají však housenky pomalejší růst a větší mortalitu. Preference k živným rostlinám je podmíněna geneticky, jedinci z různých oblastí preferují různé živné rostliny a navíc mohou být různou měrou specializovaní. Motýl se stal modelovým organismem pro výzkum potravních preferencí.
Vývoj. Dvougenerační (červen – srpen, srpen – hibernace – červen). Housenky žijí solitérně. Podle studií z Velké Británie se část potomků přezimujících imág vyvíjí rychle a líhne se z nich světleji zbarvená první generace (forma hutchinsoni ), část se vyvíjí pomaleji a líhne se, spolu s potomky letní generace, až na podzim. Podzimní jedinci nejsou pohlavně vyzrálí, až do zimy pouze přijímají potravu (nektar i hnijící ovoce, mízu atd.). Motýli přezimují v chráněných úkrytech v lese, v trsech vegetace, mezi kořeny stromů, hustém křoví apod., nikdy ne v lidských stavbách. Páří se až po přezimování na jaře.
Chování. Solitérně žijící druh s otevřenými populacemi. Při získávání samic zaujímají samci vyčkávací párovací strategii, kdy sedí na větvích stromů a keřů – díky svému zbarvení a tvaru křídel zde bývají téměř neviditelní. Často sají vlhkost na lesních cestách. Na podzim se vzdalují z míst, kde prodělali vývoj, a vyhledávají zdroje potravy.
Podobné druhy v ČR. Žádné.
Rozšíření v ČR. Rozšířený po celém území, hojnější v rozsáhlejších lesích, vyhýbá se intenzívně obhospodařovaným oblastem.
Ohrožení a ochrana. Druh není ohrožen a dosud je hojný.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Ostravsko, 2011. Foto J. Chalupská
Ostravsko, 2011. Foto J. Chalupská
Frýdecko-Místecko, 2014. Foto M. Fišer
Frýdecko-Místecko, 2014. Foto M. Fišer
Český Kras, 2010. Foto M. Vojtíšek
Český Kras, 2010. Foto M. Vojtíšek
Samec, Šumava, 2003. Foto M. Vojtíšek
Samec, Šumava, 2003. Foto M. Vojtíšek
Podblanicko, 2012. Foto M. Růžek
Podblanicko, 2012. Foto M. Růžek
2011. Foto H. Pokrupová
2011. Foto H. Pokrupová
Frýdecko-Místecko, 2013. Foto M. Fišer
Frýdecko-Místecko, 2013. Foto M. Fišer
Mimikry, Milovice, 2010. Foto M. Vojtíšek
Mimikry, Milovice, 2010. Foto M. Vojtíšek
Zimující dospělec, zima 2014. Foto Dolíhal
Zimující dospělec, zima 2014. Foto Dolíhal

Vejce

Vejce, Brno-Soběšice, 9. 7. 2017. Foto V. Hotárek
Vejce, Brno-Soběšice, 9. 7. 2017. Foto V. Hotárek

Biotopy

Jarní biotop, Českokamenicko, 2015. Foto J. Bucharová-Kafková
Jarní biotop, Českokamenicko, 2015. Foto J. Bucharová-Kafková
---