určovací klíč (PDF, 596,7kB) >>>   

Babočka jilmová - Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 26-33 mm
Areál. Západopalearktický. Severní Afrika, jižní, západní a střední Evropa, nejjižnější Skandinávie, Turecko, evropské Rusko, Střední Asie až do Himálají. Vymřel ve Velké Británii.
Biotopová vazba. Lesní světliny a okraje, lemy lesních cest, nivy řek a potoků od nížin do hor. Zalétává i do zahrad a sadů.
Živná rostlina housenek. Dřeviny čeledí Ulmaceae, Salicaceae a Rosaceae, především na vrbách (Salix spp.), třešních (Prunus spp.), hrušních (Pyrus spp.), jilmech (Ulmus spp.) či topolu osice (Populus tremula).
Vývoj. Jednogenerační (červenec – hibernace – květen), celoroční výskyt. Přezimuje v chladných tmavých úkrytech (dutiny stromů, hromady dříví, drenážní trubky, stodoly a půdy chalup, silniční tunely apod.). Po přezimování motýli vyletují brzo zjara, často již v březnu. Samice kladou shluky vajíček na listy živných rostlin, především na menší a osluněné keře. Housenky jsou gregarické, tmavě zbarvené s načervenalými podélnými pruhy, na hlavě nemají růžky. Imága dosáhnou pohlavní dospělosti až po zimní diapauze, páří se zjara.
Chování. Solitérně žijící druh s otevřenými populacemi. Částečný migrant. Samci zaujímají vyčkávací párovací strategii (tzv. “perching”).
Podobné druhy v ČR. Babočka vrbová (Nymphalis xanthomelas), b. kopřivová (Aglais urticae).
Rozšíření v ČR. Relativně rozšířený druh, nikde však není hojný. Početnost navíc značně kolísá, v některých letech vysloveně vzácný druh. Obdobné fluktuace početnosti jsou známy i z jiných evropských zemí.
Ohrožení a ochrana. Druh není bezprostředně ohrožen, ačkoli chybí přesné znalosti o populačních trendech. Nelze vyloučit, že k přechodnému poklesu početnosti přispělo kácení jilmů pod záminkou tracheomykózy. Při absenci důkladného monitoringu se však jedná o pouhou spekulaci. Ochraně motýla může prospět zachování přirozené skladby dřevin (s podílem jilmů a vrb) v lužních lesích, břehových porostech, ochrana pestrých lesních lemů atd.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Shluk, Tetčice, 9. 6. 2018. Foto V. Hotárek
Shluk, Tetčice, 9. 6. 2018. Foto V. Hotárek
Brněnsko, 2016. Foto V. Taušová
Brněnsko, 2016. Foto V. Taušová
Itálie, 2013. Foto V. Vodrazkova
Itálie, 2013. Foto V. Vodrazkova
Východní Čechy, 2014. Foto D. Breiter
Východní Čechy, 2014. Foto D. Breiter
Brno, 14.3.2014. Foto V. Hotárek
Brno, 14.3.2014. Foto V. Hotárek
Přezimující olétaný jedinec, Litětiny, 2012. Foto M. Novák
Přezimující olétaný jedinec, Litětiny, 2012. Foto M. Novák
Imágo vyhřívající se na kůře stromu, Slatiňany, 2014. Foto M. Vojtíšek
Imágo vyhřívající se na kůře stromu, Slatiňany, 2014. Foto M. Vojtíšek
Detail hlavy a tmavých noh, Frýdecko-Místecko, 2012. Foto M. Fišer
Detail hlavy a tmavých noh, Frýdecko-Místecko, 2012. Foto M. Fišer
Foto V. Vrabec
Foto V. Vrabec

Larvy

Kuklení, Itálie, 2013. Foto V. Vodrazkova
Kuklení, Itálie, 2013. Foto V. Vodrazkova

Kukly

Kukla, Itálie, 2013. Foto V. Vodrazkova
Kukla, Itálie, 2013. Foto V. Vodrazkova
---