určovací klíč (PDF, 486,6kB) >>>   

Babočka osiková - Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 32-40 mm
Areál. Holarktický. Celá Evropa a temperátní Asie, Severní Amerika. Chybí v jižním Španělsku. Na Britských ostrovech vzácný migrant.
Biotopová vazba. Lesní světliny, lemy, cesty a průseky, příbřežní vegetace; zalétá i do zahrad.
Živná rostlina housenek. Břízy (Betula spp.), vrby (Salix spp.) a topoly (Populus spp.), výjimečně i jiné dřeviny.
Vývoj. Jednogenerační (červenec – hibernace – květen). Motýl žije celoročně, přezimuje jako imágo v dutinách stromů, hromadách dřeva či klestí, pod převislými kořeny, v drenážních trubkách apod. Samice kladou vajíčka ve shlucích, pro kladení preferují nízké stromy (do ca 3 metrů), případně nízko situované větve. Larvy žijí do předposledního instaru gregaricky v hnízdech.
Chování. Solitérně žijící druh, v otevřených až “tažných” populacích, pravidelně zalétá do severního Německa nebo Skandinávie. Samci vyčkávají na samice na nízkých stromech, kde si vytvářejí dočasná teritoria (nápadné agregace imág pozorovány na vrbách podél cest, v asi třímetrové výšce). Dospělci vyhledávají rozkládající se látky, jako mršiny, kvasící ovoce, mízu stromů apod. Kopulují po přezimování.
Podobné druhy v ČR. Žádné.
Rozšíření v ČR. Rozšířený po celém území, zvláště v lesnatých oblastech, od nížin do hor. Jeho početnost prodělává značné meziroční výkyvy.
Ohrožení a ochrana. Není ohrožený. Výskyt druhu podpoří ochrana tzv. “plevelných “ dřevin na rybničních hrázích, v nivách řek a potoků, v širokých lesních lemech a na okrajích lesních cest.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Praha, 2010. Foto M. Vojtíšek
Praha, 2010. Foto M. Vojtíšek
Foto M. Hrouzek
Foto M. Hrouzek
Jedinec po ataku ptákem, Orlické Záhoří, 2014. Foto D. Breiter
Jedinec po ataku ptákem, Orlické Záhoří, 2014. Foto D. Breiter
Západní Evropa, 2012. Foto P. Eeles
Západní Evropa, 2012. Foto P. Eeles
Detail hlavy, Polsko, 2014. Foto D. Breiter
Detail hlavy, Polsko, 2014. Foto D. Breiter
Detail hlavy, Česká Kamenice, 2015. Foto Z. Kořínek
Detail hlavy, Česká Kamenice, 2015. Foto Z. Kořínek
Detail hlavy, Česká Kamenice, 2015. Foto Z. Kořínek
Detail hlavy, Česká Kamenice, 2015. Foto Z. Kořínek

Larvy

Dospělá larva, Jeseníky, 2006. Foto S. Krejčík
Dospělá larva, Jeseníky, 2006. Foto S. Krejčík

Kopulace

Páření, Česká Kamenice, 2015. Foto Z. Kořínek
Páření, Česká Kamenice, 2015. Foto Z. Kořínek
---