určovací klíč (PDF, 540,2kB) >>>   

Babočka paví oko - Inachis io (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 32-40 mm
Areál. Palearktický druh. Celá Evropa, Turecko, mírná oblast Asie po Japonsko. V současnosti rozšiřuje ve Velké Británii svůj areál na sever.
Biotopová vazba. Prakticky všudypřítomná v lesích, na lesních světlinách, loukách, v zahradách, parcích a ruderálech od nížin do hor.
Živná rostlina housenek. Především kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), méně chmel otáčivý (Humulus lupulus).
Vývoj. Dvougenerační (výskyt imág je celoroční, obě generace se v letním období překrývají), v horkých létech imága aestivují. Samice kladou shluky vajíček na spodní stranu listů živné rostliny. Silně gregarické housenky jsou černé s bílými tečkami, na hlavě nemají růžky. Gregarismus housenek je velmi důležitý z hlediska termoregulace. Bylo zjištěno, že díky němu se může vyskytovat o 200 km severněji, než by bylo jinak možné. Kuklí se jednotlivě, dorostlé housenky vyhledávají nejrůznější úkryty (kameny, zdi atd.), barva kukel je způsobena neuroendokrinními faktory, jedinci z tmavších kukel jsou menší a světlejší. Stadium kukly trvá dosti krátce, přezimují dospělci (často ve sklepích, štolách, jeskyních, na půdách aj.). Motýli se páří až po přezimování na jaře.
Chování. Solitérně žijící druh s otevřenými populacemi, schopný dálkových migrací. Samice preferují nektar obsahující aminokyseliny. Samci mají typicky vyčkávací párovací strategii (tzv. ”perching”), přičemž v odpoledních hodinách hájí dočasná teritoria. Toto chování však nevykazují na podzim – v té době imága ještě nemají dostatečně vyvinuté pohlavní orgány a většinu času tráví příjmem potravy, sluněním se, migrací a vyhledáváním vhodných míst pro přezimování.
Podobné druhy v ČR. Žádné.
Rozšíření v ČR. Všude rozšířená a hojná.
Ohrožení a ochrana. Druh není ohrožen.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Slovensko, 2014. Foto L. Johanides
Slovensko, 2014. Foto L. Johanides
Brno, 20.7.2014. Foto V. Hotárek
Brno, 20.7.2014. Foto V. Hotárek
Frýdecko-Místecko, 2013. Foto M. Fišer
Frýdecko-Místecko, 2013. Foto M. Fišer
Líhnutí, Slovensko, 2015. Foto L. Johanides
Líhnutí, Slovensko, 2015. Foto L. Johanides
Frýdecko-Místecko, 2011. Foto M. Fišer
Frýdecko-Místecko, 2011. Foto M. Fišer
Brněnsko, 2015. Foto M. Petrová
Brněnsko, 2015. Foto M. Petrová
Soběšice, 2014. Foto M. Petrová
Soběšice, 2014. Foto M. Petrová
Slunění, Ostravsko. Foto M. Pustelník
Slunění, Ostravsko. Foto M. Pustelník

Aberace

Extrémní aberace, Morava, Vigantice, 12.9.2021. Foto K. Látalová
Extrémní aberace, Morava, Vigantice, 12.9.2021. Foto K. Látalová
Aberace, Morava, Přerov, Čekyně, 10.7.2021. Foto J. Šafránek
Aberace, Morava, Přerov, Čekyně, 10.7.2021. Foto J. Šafránek

Larvy

Larva, Třeboňsko, 2012. Foto M. Vojtíšek
Larva, Třeboňsko, 2012. Foto M. Vojtíšek
---