určovací klíč (PDF, 745,8kB) >>>   

Perleťovec ostružinový - Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775)


Délka předního křídla: 20-27 mm
Areál. Palearktický. Od Španělska přes Francii, Itálii, jih střední Evropy, severovýchodní Polsko, Litva, Balkánský poloostrov, Turecko, Irák, Irán, jižní Ural, jižní Sibiř, Mongolsko a Čínu až do Japonska.
Biotopová vazba. Lesostepi, pařeziny, světliny a okraje listnatých lesů, zarůstající pastviny.
Živná rostlina housenek. Ostružiníky (Rubus spp.).
Vývoj. Jednogenerační (konec května – srpen). Vajíčka kladena jednotlivě, přezimuje housenka. Bionomie evropských populací nedostatečně prostudována.
Chování. Dostupné informace o chování imág a populační ekologii se vztahují k japonským populacím. Tamní populace jsou poměrně sedentární, samci patrolují, starší samice jsou mobilnější než mladé, což je častá situace i u jiných motýlů (samice nakladou část snůšky tam, kde se vylíhly, načež dispergují a tím “sázejí v loterii” o nové biotopy pro své potomstvo).
Podobné druhy v ČR. Perleťovec kopřivový (Brenthis ino) a p. dvouřadý (B. hecate).
Rozšíření v ČR. Na Moravě zjištěn poprvé v roce 1995 a později na několika dalších místech jižní části Bílých Karpat, poblíž hranice se Slovenskem, v Čechách nežije. Do ČR se nově rozšířil ze Slovenska, což souhlasí se skutečností, že na Slovensku expanduje na severozápad už mnoho let a v současnosti se šíří i jinde v Evropě (např. Francie, jižní Německo). V současnosti znám z mnoha lokalit v celých Bílých Karpatech a v posledních letech se dál šíří do přilehlých regionů – od roku 2006 pravidelně pozorován v okolí Uherského Hradiště, později pak ve Ždánickém lese (2007), ve Vizovické vrchovině v okolí Zlína (2009) a zcela nově i v Chřibech, na Vsetínsku (2013) a severozápadních Hostýnských vrších (2017) na Kroměřížsku.
Ohrožení a ochrana. Druh se v současnosti šíří. Jako takový pravděpodobně není ohrožen, rozsah současného výskytu v ČR vyžaduje další výzkum. Zdá se, že se jedná o druh obývající pařeziny a lesní lemy, ale schopný osídlovat i degradované louky a zarůstající pastviny.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Morava, Bílé Karpaty, červen 2011. Foto M. Vojtíšek
Samec, Morava, Bílé Karpaty, červen 2011. Foto M. Vojtíšek
Samec, Morava, Bílé Karpaty, červen 2011. Foto M. Vojtíšek
Samec, Morava, Bílé Karpaty, červen 2011. Foto M. Vojtíšek
Morava, Bílé Karpaty, červenec 2008. Foto Z. Hanč
Morava, Bílé Karpaty, červenec 2008. Foto Z. Hanč
Samice, Morava, Bílé Karpaty, červenec 2008. Foto Z. Hanč
Samice, Morava, Bílé Karpaty, červenec 2008. Foto Z. Hanč
Morava, Uherské Hradiště okolí, 2009. Foto A. Gottwald
Morava, Uherské Hradiště okolí, 2009. Foto A. Gottwald
Samec, jižní Morava, Bílé Karpaty, 2009. Foto T. Bílek
Samec, jižní Morava, Bílé Karpaty, 2009. Foto T. Bílek
Samec, východní Slovensko, 2008. Foto P. Tryščuk
Samec, východní Slovensko, 2008. Foto P. Tryščuk
Samice, Slovensko, 2004. Foto F. Slamka
Samice, Slovensko, 2004. Foto F. Slamka
Samice, Slovensko, 2004. Foto F. Slamka
Samice, Slovensko, 2004. Foto F. Slamka
---