určovací klíč (PDF, 912,8kB) >>>   

Perleťovec stříbropásek - Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 32-38 mm
Areál. Eurosibiřský. Od Velké Británie přes celou Evropu a mírný pás Asie do Jakutska.
Biotopová vazba. Okraje lesů, lesní louky a světliny, podél lesních cest a v nivách řek a potoků.
Živná rostlina housenek. Violky ( Viola spp.), zvláště violka Rivinova ( Viola riviniana ), v. lesní ( V. reichenbachiana ), v. srstnatá ( V. hirta ), v. vonná ( V. odorata ).
Vývoj. Jednogenerační (polovina června – září). Vajíčka jsou kladena jednotlivě na kůru stromů, do výšky ca 0,5 až 1,5 m, vždy poblíž trsů violek. Podle britských autorů samice preferují severní stranu stromů, často pokrytou mechy. Housenka se líhne na podzim, sežere vaječnou schránku a okamžitě hibernuje. Po hibernaci střídají žír se sluněním na suchém listí, preferují osluněné violky. Starší larvy jsou velmi pohyblivé a přelézají mezi trsy živných rostlin.
Chování. Koloniálně žijící, ale relativně velmi pohyblivý motýl. Obě pohlaví se živí jak květním nektarem, tak medovicí mšic. Na vlhkých lesních cestách, nebo na rozkvetlých porostech sadce konopáče lze často pozorovat desítky dospělců. Samci hledají samice patrolovacím letem, přičemž se orientují vizuálně. Spatří-li samec samici, aktivně ji pronásleduje. Když pár usedne, pokouší se samec partnerku přimět k páření tzv. “zastavovacím feromonem”. Nespářené samice mohou samce lákat pomocí feromonů. Kopulace probíhá na keřích a stromech. Oplozené samice mohou dispergovat na vzdálené lokality.
Podobné druhy v ČR. Perleťovec červený ( Argynnis pandora ).
Rozšíření v ČR. Rozšířený po celém území, zvláště v lesnatých oblastech od nížin do hor. Přesto v posledních desetiletích místy vymizel (zvláště v intenzivně obhospodařovaných nížinách), případně se stal vzácnějším.
Ohrožení a ochrana. Není ohrožen. Úbytek populací způsobuje výsadba hustých smrkových monokultur a zalesňování širokých květnatých lesních lemů a luk.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Český kras, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, Český kras, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samice, Brno, 20.7.2014. Foto V. Hotárek
Samice, Brno, 20.7.2014. Foto V. Hotárek
Samice, Český kras, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samice, Český kras, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samice, Šumava, 2003. Foto M. Vojtíšek
Samice, Šumava, 2003. Foto M. Vojtíšek
Samice f. valesina, Český kras, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samice f. valesina, Český kras, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samice f. valesina, Český kras, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samice f. valesina, Český kras, 2004. Foto M. Vojtíšek
Pár, Český kras, 2004. Foto M. Vojtíšek
Pár, Český kras, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samci, střední Čechy, Karlštejnsko, 2010. Foto T. Bílek
Samci, střední Čechy, Karlštejnsko, 2010. Foto T. Bílek

Aberace

Samec, melanická forma, Chrudim, 2018. Foto D. Breiter.
Samec, melanická forma, Chrudim, 2018. Foto D. Breiter.
Gynandromorf, Kokořínsko, 8. 7. 2018. Foto M. Týce
Gynandromorf, Kokořínsko, 8. 7. 2018. Foto M. Týce
Gynandromorf, Kokořínsko, 8. 7. 2018. Foto M. Týce
Gynandromorf, Kokořínsko, 8. 7. 2018. Foto M. Týce
Gynandromorf, Čechy, Kokořín, 2017  Foto M. Týce.
Gynandromorf, Čechy, Kokořín, 2017 Foto M. Týce.
---