určovací klíč (PDF, 537,8kB) >>>   

Babočka kopřivová - Aglais urticae (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 22-25 mm
Areál. Palearktický. Celá Evropa přes Sibiř po ruský Dálný východ a Japonsko. Populace ze Sardinie a Korsiky bývají někdy považovány za samostatný druh Aglais ichnusa.
Biotopová vazba. Všudypřítomný. Okraje luk a lesů, louky, příbřežní vegetace, lesní světliny, ruderály, zahrady a parky.
Živná rostlina housenek. Kopřiva dvoudomá ( Urtica dioica ).
Vývoj. Dvougenerační (květen-červenec, červenec – hibernace – květen), generace se v letním období překrývají. Samice kladou shluky vajíček na spodní stranu listů živné rostliny. Housenky jsou černohnědé se žlutým podélným pruhem, na hlavě nemají růžky. V počátečních instarech žijí gregaricky v hnízdech, což jim vedle ochrany, umožňuje vývoj za relativně nízkých teplot (severní oblasti a hory). Housenky pozdějších instarů žijí solitérně. Stadium kukly trvá dosti krátce. Imága přezimují (často ve sklepeních a jeskyních) a kopulují až na jaře.
Chování. Solitérně žijící druh s otevřenými populacemi, schopný dálkových migrací. Jedinci jsou geneticky velmi rozmanití, ale není mezi nimi podstatný rozdíl v rámci různých oblastí Evropy – jedná se tudíž o jednu “velkou populaci”. Samci mají typicky vyčkávací párovací strategii (tzv. “perching”), přičemž v odpoledních hodinách hájí dočasná teritoria. Dospělci přezimující generace nemají na podzim dostatečně vyvinuté pohlavní orgány a věnují se převážně příjmu potravy, migraci a slunění. Chování spojené s pohlavní aktivitou (vyčkávání a teritorialita samců) se objevuje až po přezimování. Experimentálně bylo zjištěno, že je tento motýl nepoživatelný pro ptáky.
Podobné druhy v ČR. Babočka jilmová ( Nymphalis polychloros ).
Rozšíření v ČR. Všude rozšířená a hojná na celém území, především ve vyšších nadmořských výškách. Početní stavy rok od roku značně kolísají v závislosti na počasí (např. “ústup” do hor v horkých letech).
Ohrožení a ochrana. Není ohrožený.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Český kras, 2006. Foto M. Vojtíšek
Samec, Český kras, 2006. Foto M. Vojtíšek
Samice-rub, Čechy, 2006. Foto M. Vojtíšek
Samice-rub, Čechy, 2006. Foto M. Vojtíšek
Střední Čechy, Sedlčansko, 1998. Foto P. Bílek
Střední Čechy, Sedlčansko, 1998. Foto P. Bílek

Aberace

Extrémní forma z přírody, střední Čechy, Martinice u Votic, 3.7.2014. Foto D. Hachlová
Extrémní forma z přírody, střední Čechy, Martinice u Votic, 3.7.2014. Foto D. Hachlová
Extrémní forma z přírody, rub, střední Čechy, Martinice u Votic, 3.7.2014. Foto D. Hachlová
Extrémní forma z přírody, rub, střední Čechy, Martinice u Votic, 3.7.2014. Foto D. Hachlová

Vejce

Detail snůšky,Zbýšov,29.8.2015.Foto V.Hotárek
Detail snůšky,Zbýšov,29.8.2015.Foto V.Hotárek
Snůška,Zbýšov,29.8.2015.Foto V.Hotárek
Snůška,Zbýšov,29.8.2015.Foto V.Hotárek

Kladení

Kladoucí samice,Zbýšov,29.8.2015.Foto V.Hotárek
Kladoucí samice,Zbýšov,29.8.2015.Foto V.Hotárek
---