určovací klíč (PDF, 296,4kB) >>>   

Modrásek čičorkový - Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804)


Vlevo samec, vpravo samice. Foto F. Slamka
Délka předního křídla: 13-16 mm
Areál. Pontomediteránní. Roztroušeně od Pyrenejí přes jižní Evropu, Balkán a Turecko. Severní hranice areálu prochází jižní Moravou, jižním Slovenskem. Dále přes Ukrajinu až k Altaji.
Biotopová vazba. Slunné křovinaté lemy panonských lužních lesů poblíž vodotečí, lesní cesty, průseky a lesní paseky, vysokostébelné křovinaté palouky v nivách řek, květnaté vlhké až mezofilní louky v lužních lesích a podél hrází vodotečí.
Živná rostlina housenek. Uvádí se čičorka pestrá (Coronilla varia), vikve (Vicia spp.) a jestřabina lékařská (Galega officinalis). Na jižní Moravě ověřeno nově kladení na vikev chlupatou (Vicia hirsutana) (Ivaň u Břeclavi, 21.5.2016, V. Hotárek observ. et foto, J. Beneš et J. Roleček revid.); na jižním Slovensku potvrzena vícekrát jestřabina lékařská (Galega officinalis) (L. Víťaz pers. com.). Motýl se na jižní Moravě vyskytuje na plochách s bohatými porosty jestřabiny lékařské (Galega officinalis) nebo více druhů vikví (Vicia spp.), které jsou zde živnými rostlinami modráska.
Vývoj. Málo známý. U nás dvougenerační (konec dubna – červen, červenec – srpen). Vajíčka jsou kladena na listy živné rostliny. Larvy se živí květy, plody a listy živné rostliny, jsou fakultativně myrmekofilní a přezimují.
Chování. Dosud nestudováno. V ČR uzavřené, sedentární populace; dospělci vyhledávají závětrná místa, vyhýbají se rozsáhlým otevřeným nivním loukám. Na Břeclavsku bylo pozorováno chování samců první generace. Na osluněném okraji lesa, respektive keři, vyčkávalo pohromadě více samců s rozevřenými křídly, po vyplašení se opět vraceli na stejné místo (Lanžhot, 6.5.2000, J. Beneš observ). Shlukování samců na omezené ploše by napovídalo na tzv. lekové a teritoriální chování. V letu kopíruje křovinaté lesní lemy. Samice jsou velmi nenápadné a málo aktivní.
Podobné druhy v ČR. Modrásek tolicový (Cupido decoloratus) – který je však menší a m. štírovníkový (C. argiades).
Rozšíření v ČR. Pouze velmi lokálně v nepočetných populacích v aluviích řek na nejjižnější Moravě – recentně ověřen v méně než deseti koloniích v okolí Hrabětic na Znojemsku, ve vlhčí části Pálavy, v lužních lesích v okolí vodní nádrže Nové mlýny a v okolí Lanžhota a Soutoku na Břeclavsku. Po dosavadní revizi velkého množství staršího sbírkového materiálu bylo zjištěno, že prakticky všechny exempláře určené jako modrásek čičorkový patří ve skutečnosti k modráskovi tolicovému (Cupido decoloratus), se kterým druh zaměňují i velmi zkušení lepidopterologové.
Ohrožení a ochrana. Kriticky ohrožený. Obývá ochranářsky i sběratelsky zcela opomíjené biotopy, o jejichž rozsahu a ohrožení se moc neví. Vyhovuje mu mozaika vlhčích lesních luk, lesních lemů a průseků v panonských lužních lesích. Zjevně nesnáší současné velkoplošné pasečné lesní hospodaření a mechanickou přípravu půdu, jakož i vysazování stejnověkých stinných lesních porostů. V současnosti nejvíce ohrožen zalesňováním lesních luk, mulčováním lučních porostů podél hrází vodotečí v lužních lesích a plošnou dvojí sečí nivních luk za rok v jeden termín. Nutný je detailní autekologický výzkum, studium biotopových a ovipozičních preferencí atd.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, jižní Morava, 18.5.2013. Foto V. Hotárek
Samec, jižní Morava, 18.5.2013. Foto V. Hotárek
Samec, okolí Břeclavi, duben 2011. Foto D. Breiter
Samec, okolí Břeclavi, duben 2011. Foto D. Breiter
Samec, okolí Břeclavi, duben 2011. Foto D. Breiter
Samec, okolí Břeclavi, duben 2011. Foto D. Breiter
samice, jižní Morava, 21. 5. 2016, foto V. Hotárek
samice, jižní Morava, 21. 5. 2016, foto V. Hotárek
Samice, jižní Morava, okolí Břeclavi, 5.2011. Foto M. Vojtíšek
Samice, jižní Morava, okolí Břeclavi, 5.2011. Foto M. Vojtíšek
Samice, jižní Morava, okolí Břeclavi, 5.2011. Foto M. Vojtíšek
Samice, jižní Morava, okolí Břeclavi, 5.2011. Foto M. Vojtíšek
Samec, jižní Morava,12.5.2015. Foto V. Hotárek
Samec, jižní Morava,12.5.2015. Foto V. Hotárek
Samec, okolí Břeclavi, duben 2011. Foto D. Breiter
Samec, okolí Břeclavi, duben 2011. Foto D. Breiter
Samec, okolí Břeclavi, duben 2011. Foto D. Breiter
Samec, okolí Břeclavi, duben 2011. Foto D. Breiter
Samec, jižní Morava, okolí Břeclavi, 5.2011. Foto M. Vojtíšek
Samec, jižní Morava, okolí Břeclavi, 5.2011. Foto M. Vojtíšek
Jižní Morava, Hrušovany n. J. okolí, 31. květen 2008. Foto V. Křivan
Jižní Morava, Hrušovany n. J. okolí, 31. květen 2008. Foto V. Křivan
Samec, jižní Slovensko, 2006. Foto F. Slamka
Samec, jižní Slovensko, 2006. Foto F. Slamka

Vejce

jižní Morava, 21. 5. 2016, foto V. Hotárek
jižní Morava, 21. 5. 2016, foto V. Hotárek

Biotopy

Paseka v lužním lese, jižní Morava, 13.8.2015. Foto J. Beneš
Paseka v lužním lese, jižní Morava, 13.8.2015. Foto J. Beneš
Jižní Morava, květen 2015. Foto V. Hotárek
Jižní Morava, květen 2015. Foto V. Hotárek
Jižní Morava, květen 2015. Foto V. Hotárek
Jižní Morava, květen 2015. Foto V. Hotárek
Jižní Morava, květen 2015. Foto V. Hotárek
Jižní Morava, květen 2015. Foto V. Hotárek

Kopulace

Kopulace, jižní Morava, Břeclavsko - Soutok, 2.5.2019. Foto M. Koukal
Kopulace, jižní Morava, Břeclavsko - Soutok, 2.5.2019. Foto M. Koukal

Kladení

samice, jižní Morava, 21. 5. 2016, foto V. Hotárek
samice, jižní Morava, 21. 5. 2016, foto V. Hotárek
---