určovací klíč (PDF, 988,5kB) >>>   

Modrásek ligrusový - Polyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775)


Délka předního křídla: 15-18 mm
Areál. Pontomediteránní. Disjunktní areál, v jeho západní části velmi lokálně od Španělska přes Itálii, střední Evropu a jižní Sibiř po Mongolsko.
Biotopová vazba. Suchopáry, teplé suché stráně, stepi, úvozy apod., sešlapávaná místa, vždy s kompaktnějším trvalým porostem vičence.
Živná rostlina housenek. Vičenec ligrus (Onobrychis viciaefolia) a vičenec písečný (Onobrychis arenaria).
Vývoj. Jednogenerační (červenec až začátek září). Samice klade světlezelená vajíčka na živnou rostlinu. Přezimuje vajíčko nebo larva 1. instaru, která nepřijímá až do jara potravu. Světlezelená housenka žije převážně na květech vičence, dospělá housenka se přes den ukrývá v podrostu a potravu přijímá jen v noci. Housenky jsou fakultativně myrmekofilní. Světleokrová kukla leží na zemi mezi zbytky rostlin.
Chování. Nestudováno. Sedentární druh s uzavřenými populacemi. Motýl v podvečer společně s dalšími druhy modrásků sedá na vysoké traviny a je z dálky patrný svým charakteristickým bílým páskem na rubu zadních křídel.
Podobné druhy v ČR. Žádné.
Rozšíření v ČR. V minulosti velice lokální v teplých oblastech. V současnosti již pouze dvě lokality na jihovýchodní Moravě a jedna v Českém středohoří, kde přežívá v nepočetných, plošně velmi omezených koloniích. Jinde vyhynul.
Ohrožení a ochrana. Kriticky ohrožený, blízko vymření. Nutná je ochrana a zachování všech jeho stanovišť, jež jsou potenciálně ohrožovány zarůstáním: druh vyžaduje mozaiku krátkostébelného a vysokostébelného trávníku s rozsáhlými porosty vičence. V rámci managementu odstraňovat nálet dřevin, zajistit sešlap, mozaikově séct během června (pouze 1 x ročně), dosévat vičenec, na místech výskytu aktivně bránit pastvě většími oplůtky (výpas ovcemi je pro modráska fatální, protože ovce preferují právě vičenec a spolu s ním spasou i vývojová stádia modráska), v okolí mimo stanoviště modráska je naopak vhodná krátkodobá extenzívní pastva (přepásání) smíšeného stáda koz a ovcí.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, jižní Morava, 2010. Foto M. Vojtíšek
Samec, jižní Morava, 2010. Foto M. Vojtíšek
Samec, jižní Morava, 2010. Foto M. Vojtíšek
Samec, jižní Morava, 2010. Foto M. Vojtíšek
Samice, jižní Morava, 2010. Foto M. Vojtíšek
Samice, jižní Morava, 2010. Foto M. Vojtíšek
Samice, jižní Morava, 2010. Foto M. Vojtíšek
Samice, jižní Morava, 2010. Foto M. Vojtíšek
Samec, Morava, 2006. Foto P. Šnajdara
Samec, Morava, 2006. Foto P. Šnajdara
Samice, Morava, 2007. Foto P. Šnajdara
Samice, Morava, 2007. Foto P. Šnajdara
Samec, Morava, 2007. Foto M. Ryšavý
Samec, Morava, 2007. Foto M. Ryšavý
Samec, Čechy, 2005. Foto T. Kadlec
Samec, Čechy, 2005. Foto T. Kadlec
Samec, Morava. Foto J. Dvořák
Samec, Morava. Foto J. Dvořák
Samec, Morava. Foto J. Dvořák
Samec, Morava. Foto J. Dvořák
Kladoucí samice, Morava, 2006. Foto M. Hrouzek
Kladoucí samice, Morava, 2006. Foto M. Hrouzek
Samec, Morava, 2006. Foto M. Hrouzek
Samec, Morava, 2006. Foto M. Hrouzek
Samec, Morava, 2006. Foto M. Hrouzek
Samec, Morava, 2006. Foto M. Hrouzek
---