určovací klíč (PDF, 1005,8kB) >>>   

Okáč ječmínkový - Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 23-25 mm
Areál. Západopalearktický. Severní Afrika, celá Evropa (kromě Britských ostrovů) po západní Sibiř, Altaj a Ťan-Šan.
Biotopová vazba. Druh má dvě optima výskytu: jednak světliny, paseky a průseky listnatých i jehličnatých lesů od pahorkatin (například Třeboňská pánev) po horní hranici lesa (Krkonoše, Jeseníky), jednak křovinaté lesostepi a vyprahlé světliny v dubohabrových hájích nejteplejších oblastí (Český kras, Pálava).
Živná rostlina housenek. Větší počet druhů trav, pro střední Evropu se uvádí smilka tuhá ( Nardus stricta ), metlička křivolaká ( Avenella flexuosa ), medyněk měkký ( Holcus mollis ), psineček rozkladitý ( Agrostis capillaris ), třtina křovištní ( Calamagrostis epigeios ).
Vývoj. Jednogenerační populace v pahorkatinách a na horách (červen – červenec), populace v nížinách jižní Moravy dvougenerační (květen – červen, konec července – září). Klade jednotlivě, přičemž preferuje nižší rostliny rostoucí na kamenitých místech. Larvy žijí solitérně. Kukly bývají zavěšeny na skalkách a kamenech. Švédští ekofyziologové, kteří detailně zkoumali závislost rychlosti vývoje na teplotě a fotoperiodě, zjistili, že rychlost larválního růstu je kontrolována délkou dne.
Chování. Samci jsou teritoriální na lesních světlinách, podél lesních cest atd. U některých populací se objevuje hilltopping (pozorováno např. na Pálavě nebo na pasekách Nízkého Jeseníku). Struktura populací nebyla studována.
Podobné druhy v ČR. Okáč stínovaný ( Lasiommata petropolitana ), o. zední ( L. megera ).
Rozšíření v ČR. Všeobecně rozšířený a na lokalitách hojný druh. Především ve všech horských a podhorských oblastech, též jihočeské pánve, střední Čechy, jižní Morava. Chybí v rozsáhlých odlesněných nížinách (např. okolí Ostravy, Haná).
Ohrožení a ochrana. Horské ani nížinné populace nejsou ohroženy.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samice,Hrčava,5.7.2015.Foto V.Hotárek
Samice,Hrčava,5.7.2015.Foto V.Hotárek
Samec, Beskydy, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, Beskydy, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samice, Jizerské hory, 2004. Foto L. Říčánek
Samice, Jizerské hory, 2004. Foto L. Říčánek
Samec, Beskydy, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, Beskydy, 2004. Foto M. Vojtíšek
---