určovací klíč (PDF, 447,2kB) >>>   

Pestrokřídlec podražcový - Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775)


Délka předního křídla: 23-30 mm
Areál. Pontomediteránní. Od východní Francie po jižní část evropského Ruska a Malou Asii, na sever po Rakousko, Českou republiku a Slovensko.
Biotopová vazba. Ruderalizované bylinné lemy podél vodotečí a vodních nádrží, lemy křovin a listnatých lesů, lesní paseky, vegetace okrajů cest, železniční náspy, extenzivní vinice apod.
Živná rostlina housenek. V ČR pouze podražec křovištní ( Aristolochia clematitis ).
Vývoj. Jednogenerační druh, dospělci od dubna do začátku června. Samice klade vajíčka v malých skupinách především na spodní stranu listů podražce, housenky žijí zpočátku pospolitě, později se rozlézají, často bývají napadány blanokřídlými parazitoidy. Vývoj do zakuklení trvá 5-7 týdnů. Přezimuje kukla.
Chování. Nestudováno. Dospělci jsou pomalí letci, heliofilní a obvykle se nevzdalují ze stanoviště. Přeletující imága jsou však jednotlivě zastižena i dále od porostů podražce. Pohlavní strategií samců je patrolování.
Podobné druhy v rámci ČR. Žádné.
Rozšíření v ČR. Druh je lokálně rozšířen na jižní Moravě. Z některých regionů je v posledním desetiletí hlášena expanze na nové lokality.
Ohrožení a ochrana. Ohrožený druh, v ČR a EU zvláště chráněný. Populace bývají koncentrovány na plochy o několika málo čtverečních metrech, na nichž rostou porosty podražce. Motýla nejvíce ohrožuje zalesňování lesních luk a lemů, a neplodných ruderálů, na nichž se uchytil podražec. V minulosti se jednalo o druh svázaný s extenzivním zemědělstvím (žil například na vinohradech), nejdůležitějšími stanovišti se v současnosti zdají být náspy železničních tratí, říční navigace a okraje silnic. Pro ochranu druhu je zde třeba ponechávat porosty podražce, případně je i dosazovat. Kolonie motýla mohou zničit nevhodně časovaná (jarní) seč porostů na náspech a hrázích, úlety pesticidů z okolní zemědělské krajiny, nebo předjarní vypalování.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Slovensko, 2015. Foto L. Johanides
Samec, Slovensko, 2015. Foto L. Johanides
Samec, Brněnsko, 2014. Foto M. Koukal
Samec, Brněnsko, 2014. Foto M. Koukal
Samec, Brněnsko, 2014. Foto M. Koukal
Samec, Brněnsko, 2014. Foto M. Koukal
Slovensko, 2015. Foto L. Johanides
Slovensko, 2015. Foto L. Johanides
2015. Foto J. Liščák
2015. Foto J. Liščák
Jižní Morava, 19.4.2014. Foto V. Hotárek
Jižní Morava, 19.4.2014. Foto V. Hotárek
Slovensko, 2015. Foto L. Johanides
Slovensko, 2015. Foto L. Johanides
Samec, Podyjí, 2015. Foto M. Fišer
Samec, Podyjí, 2015. Foto M. Fišer
Slovensko, 2015. Foto M. Prievalský
Slovensko, 2015. Foto M. Prievalský
Detail zadních křídel, Podyjí 2015. Foto M. Fišer
Detail zadních křídel, Podyjí 2015. Foto M. Fišer

Vejce

Vajíčko na živné rostlině, jižní Morava,11.5.2015.Foto V.Hotárek
Vajíčko na živné rostlině, jižní Morava,11.5.2015.Foto V.Hotárek
Snůška, Pálava, 2011. Foto M. Vojtíšek
Snůška, Pálava, 2011. Foto M. Vojtíšek
Vajíčko, jižní Morava,16.5.2015.Foto V.Hotárek
Vajíčko, jižní Morava,16.5.2015.Foto V.Hotárek

Larvy

Detail hlavy larvy, Hrušovansko, 2011. Foto M. Vojtíšek
Detail hlavy larvy, Hrušovansko, 2011. Foto M. Vojtíšek
Larva, Hrušovansko, 2011. Foto M. Vojtíšek
Larva, Hrušovansko, 2011. Foto M. Vojtíšek

Biotopy

Biotop, Bzenecko, 2012. Foto D. Černoch
Biotop, Bzenecko, 2012. Foto D. Černoch

Kopulace

Páření, Brněnsko, 2012. Foto M. Petrová
Páření, Brněnsko, 2012. Foto M. Petrová
Kopulace. Foto J. Dvořák
Kopulace. Foto J. Dvořák

Kladení

Kladení, Brněnsko, 2014. Foto M. Petrová
Kladení, Brněnsko, 2014. Foto M. Petrová
---