určovací klíč (PDF, 553,7kB) >>>   

Bělásek zelný – Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 27-34 mm
Areál. Západopalearktický. Celá Evropa včetně Skandinávie, Blízký a Střední Východ až po Himaláje. Zavlečen do Chile.
Biotopová vazba. Dobře přizpůsoben životu v agrocenózách.
Živná rostlina housenek. Pěstované druhy brukvovitých, z volně rostoucích rostlin pak zvláště brukev zelná ( Brassica oleracea ), ale také lichořeřišnice ( Tropaeolum majus ).
Vývoj. Dvougenerační (duben – červen, červen – listopad). Vajíčka kladena ve shlucích, gregarické larvy jsou chráněny před predátory chemickými látkami získanými z živných rostlin. Starší larvy se rozlézají a kuklí se na budovách, zdech a plotech. Přezimuje kukla.
Chování. Samci vyhledávají samice aktivním patrolováním. Migrant s klasicky otevřenou populační strukturou, masové migrace zvláště ve druhé generaci, jedinci jež prošli zimní diapauzou mají tendenci migrovat k severu, jedinci z letní generace naopak k jihu. Při migracích překonávají i překážky v podobě vysokých hor.
Podobné druhy v ČR. Žádné.
Rozšíření v ČR. Vyskytuje se na celém území státu.
Ohrožení a ochrana. Druh není ohrožen a je přizpůsobený intenzívně obhospodařované krajině. Škůdce brukvovitých rostlin v polních i zahradních kulturách.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samice, Troubsko, 4.9.2014. Foto V. Hotárek
Samice, Troubsko, 4.9.2014. Foto V. Hotárek
Samice, Troubsko, 4.9.2014. Foto V. Hotárek
Samice, Troubsko, 4.9.2014. Foto V. Hotárek
Samice, Praha, 2002. Foto M. Vojtíšek
Samice, Praha, 2002. Foto M. Vojtíšek
Samec, Pálava, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, Pálava, 2005. Foto M. Vojtíšek
---