určovací klíč (PDF, 530,1kB) >>>   

Bělásek řepkový – Pieris napi (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 20-24 mm
Areál. Palearktický. Všeobecně rozšířen po celé Evropě až po Japonsko.
Biotopová vazba. Jarní generace je hojnější ve vlhčích a stinnějších biotopech, druhá generace i na sušších lokalitách ve volné krajině.
Živná rostlina housenek. Celá řada druhů z čeledi brukvovitých, zvláště řeřišnice luční (Cardamine pratensis), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), hulevníky (Sisymbrium spp.), rukve (Rorippa spp.), hořčice rolní (Sinapis arvensis), řešišnice hořká (Cardamine amara) aj. Spektrum živných rostlin je omezeno na divoce rostoucí druhy, takže motýl není ani potenciálním škůdcem.
Vývoj. Dvou- až vícegenerační (březen – květen, červenec – srpen), v teplejších oblastech září – říjen). Doba letu bývá značně variabilní, někdy se motýl vyskytuje kontinuálně po celé letní období. Samice kladou vajíčka jednotlivě na listy živných rostlin. Larvální vývoj trvá ca 20 dní, přezimuje kukla.
Chování. Polyandrický druh. Samice se páří nejméně dvakrát, často i častěji, přičemž živiny obsažené v samčím spermatoforu (takzvané “svatební dary”) přispívají k prodloužení života samic i ke zvýšení produkce vajíček. Typický druh s otevřenými populacemi, ne však klasický migrant.
Podobné druhy v ČR. Bělásek horský (Pieris bryoniae).
Rozšíření v ČR. Druh je rozšířený a hojný po celém území republiky, otevřená populační struktura a vysoká disperzalita umožňuje rychlé osídlování přechodných biotopů, včetně lokalit ruderálního charakteru, městské zástavby atd.
Ohrožení a ochrana. Druh není ohrožen.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Morava, 5.2002. Foto M. Vojtíšek
Samec, Morava, 5.2002. Foto M. Vojtíšek
Samec, Šumava, srpen 2003. Foto M. Vojtíšek
Samec, Šumava, srpen 2003. Foto M. Vojtíšek
Samice, Brno, 20.7.2014. Foto V. Hotárek
Samice, Brno, 20.7.2014. Foto V. Hotárek
Samice, Brno, 20.7.2014. Foto V.Hotárek
Samice, Brno, 20.7.2014. Foto V.Hotárek
Samice, Mikulov, duben 2007. Foto S. Krejčík
Samice, Mikulov, duben 2007. Foto S. Krejčík
Samec, Morava, srpen 2003. Foto S. Krejčík
Samec, Morava, srpen 2003. Foto S. Krejčík

Vejce

Vejce, Brno, 3. 9. 2016. Foto V. Hotárek
Vejce, Brno, 3. 9. 2016. Foto V. Hotárek
---