určovací klíč (PDF, 772,5kB) >>>   

Bělásek řeřichový – Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 15-18 mm
Areál. Palearktický. Celá Evropa s výjimkou severní Skandinávie až po Japonsko.
Biotopová vazba. Nivní louky, břehy řek, vlhčí louky v lesích, světlé listnaté lesy a lesní okraje, nivy potoků do nížin do hor.
Živná rostlina housenek. Především řeřišnice luční ( Cardamine pratensis ) a česnáček lékařský ( Alliaria petiolata ). Z různých oblastí Evropy, případně ze zajetí, se uvádějí i desítky dalších druhů z čeledi brukvovitých (např. Arabis hirsute, Turritis glabra, Sinapis arvensis aj.). Larvy vyžírají květy a semena.
Vývoj. Jednogenerační (konec března – začátek června, v horách do začátku července). Samice kladou vajíčka jednotlivě (kanibalismus larev), preferují mladá a větší květenství rostlin rostoucích na osluněných místech, často na okrajích plošně rozsáhlejších porostů živné rostliny. Stadium larvy trvá krátce (omezeno dobou kvetení a zrání semen živných rostlin), přezimuje kukla.
Chování. Výrazně heliofilní druh. Samci vyhledávají samičky aktivním patrolováním, přičemž se je snaží oplodnit krátce po vylíhnutí (samičky se páří jen jednou za život). Oplozené samice, které tráví většinu života kladením vajíček, se vzdalují z míst, kde aktivně patrolují samci, a jsou tudíž mnohem roztoulanější. Velká pohyblivost samiček vede ke vzniku otevřené populační struktury.
Podobné druhy v ČR. Žádné.
Rozšíření v ČR. Dosud všeobecně rozšířen, hojněji ovšem v pahorkatinách a podhůří. Změny v hospodaření v posledních desetiletích, zvláště meliorace a intenzivní pícninářství, jistě způsobily těžko měřitelný pokles. Otevřená populační struktura a vysoká disperzalita samic však umožňuje osídlování nově vznikajících biotopů například při říčních navigacích a v zahradách.
Ohrožení a ochrana. Druh není ohrožen. Pouze lokální ohrožení mohou představovat meliorace, chemizace zemědělství, přeměna luk na intenzivně využívané “trvalé travní porosty” a zalesňování lučinatých údolí podhorských potoků.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Praha, 2003. Foto M. Vojtíšek
Samec, Praha, 2003. Foto M. Vojtíšek
Samec, NP Podyjí, 2003. Foto M. Vojtíšek
Samec, NP Podyjí, 2003. Foto M. Vojtíšek
Samice, Brno, 19.4.2014. Foto V. Hotárek
Samice, Brno, 19.4.2014. Foto V. Hotárek
Samice, Čechy, 2002. Foto M. Vojtíšek
Samice, Čechy, 2002. Foto M. Vojtíšek

Aberace

Gynandromorf, NP Podyjí-Čížov, 5.2003. Foto M. Vojtíšek
Gynandromorf, NP Podyjí-Čížov, 5.2003. Foto M. Vojtíšek

Vejce

Vejce, Brno, 13. 5. 2017. Foto V. Hotárek
Vejce, Brno, 13. 5. 2017. Foto V. Hotárek

Kopulace

Kopulace, Čechy, 2008. Foto M. Lapčíková
Kopulace, Čechy, 2008. Foto M. Lapčíková
Samice vlevo, samec vpravo, Čechy, 2008. Foto M. Lapčíková
Samice vlevo, samec vpravo, Čechy, 2008. Foto M. Lapčíková
---