určovací klíč (PDF, 766,1kB) >>>   

Žluťásek řešetlákový – Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 26-31 mm
Areál. Západopalearktický. Severozápadní Afrika, Evropa až po Mongolsko.
Biotopová vazba. Okraje listnatých, smíšených i jehličnatých lesů, paseky, lesní louky, potoční a říční nivy a jiná místa s výskytem živné rostliny.
Živná rostlina housenek. Řešetlák počistivý ( Rhamnus cathartica ) a krušina olšová ( Frangula alnus ).
Vývoj. Jednogenerační (červenec – hibernace – červen). Imága přezimují. Dospělí motýli se páří těsně po přezimování brzy zjara (březen či duben). Vajíčka klade jednotlivě na mladé listy, případně pupeny a větvičky živné rostliny. Housenka (5 instarů, trvání ca 30 dní). Před kuklením se vzdaluje z místa, kde prodělala vývoj. Po krátkém (ca 14 dní) období kukly se líhnou imága.
Chování. Při líhnutí imág v létě není žádný časový posun v době líhnutí samců a samic. Prakticky celé období před hibernací se imága věnují pouze příjmu nektaru. Jiná situace nastává po přezimování: samci se probouzejí dříve, v kontrolovaných experimentálních podmínkách potřebují nižší teplotu pro nastartování letové aktivity. Vlastnímu páření, k němuž dochází na zemi, předchází náročné zásnubní lety. Motýl má otevřenou populační strukturu. V teplejších krajích Evropy imága, vedle zimní diapauzy, estivují pod suchým listím v lesích během nejteplejších měsíců roku. To se může stát i v teplejších krajích České republiky.
Podobné druhy v ČR. Žádné.
Rozšíření v ČR. Všeobecně rozšířený, hojný zvláště v podhůří a v lesnatějších krajích nížin a pahorkatin.
Ohrožení a ochrana. Není ohrožen.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Brno, 20.7.2014. Foto V. Hotárek
Samec, Brno, 20.7.2014. Foto V. Hotárek
Samice, Brno, 20.7.2014. Foto V. Hotárek
Samice, Brno, 20.7.2014. Foto V. Hotárek
Kladouci samice, Čechy, 2008. Foto Lapčíková M.
Kladouci samice, Čechy, 2008. Foto Lapčíková M.
Samice, Morava, 2003. Foto S. Krejčík
Samice, Morava, 2003. Foto S. Krejčík
Samec, Čechy, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, Čechy, 2004. Foto M. Vojtíšek
---