určovací klíč (PDF, 888,5kB) >>>   

Modrásek jehlicový - Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)


Délka předního křídla: 14-18 mm
Areál. Palearktický. Široce rozšířen od serozápadní Afriky přes
celou Evropu, Blízký východ a většinu temperátní Asie po Sachalin.
Biotopová vazba. Všude v nejrůznějších typech otevřených bezlesých biotopů včetně zemědělské krajiny a intravilánů měst a obcí. Hojný i na ruderálních stanovištích typu lomů, polních cest, sešlapávaných trávníků atd.
Živná rostlina housenek. Řada bobovitých bylin (Fabaceae), zvláště tolice (Medicago spp.), jetel (Trifolium spp.), štírovník (Lotus spp.), čičorka (Coronilla spp.) a jehlice (Ononis spp.).
Bionomie. Ve střední Evropě 2-3 generace (polovina dubna – červen, červenec – srpen; částečná 3. generace září – listopad). Vajíčka kladena jednotlivě na mladé listy živných rostlin, samice preferují rostliny rostoucí jednotlivě na okrajích porostů, u cest apod. Housenky se zdržují na spodních stranách listů. Před přezimováním slezou z živné rostliny a skrývají se v hrabance. Jsou fakultativně myrmekofilní: housenka vylučuje sekrety, které jsou pro mravence atraktivní, oni za ně housence poskytují ochranu před predátory a parazitoidy. Vylučování sekretů se zvyšuje v době, kdy se to housence nejvíc “vyplatí”, například těsně před kuklením (v tu dobu je nejvíce zranitelná). Kuklí se na zemi, mravenci kukly zahrabávají (někdy i do mravenišť). Přezimuje larva, zpravidla 3. instaru. Nejhojnější bývá druhá generace.
Chování. Vyčkávací párovací strategie. Samci si své “posedy” střeží před jinými samci: jsou teritoriální, útočí i na jiné druhy modrásků. Během larválního vývoje obě pohlaví z živných rostlin získávají flavonová barviva, jež slouží (viděna v ultrafialovém spektru) jako sexuální signál vypovídající o atraktivitě samic.
Podobné druhy v ČR. Modrásek vičencový (Polyommatus thersites), m. jetelový (P. bellargus), m. ušlechtilý (P. amandus), m. tmavohnědý (Aricia agestis), m. pumpavový (A. artaxerxes).
Rozšíření v ČR. Prakticky všudypřítomný druh, chybí pouze v nejvyšších polohách.
Ohrožení a ochrana. Jako jeden z mála modrásků nepatří mezi ohrožené druhy.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Brno, 24.7.2014. Foto V. Hotárek
Samec, Brno, 24.7.2014. Foto V. Hotárek
Samec, Brno, 21.8.2014. Foto V. Hotárek
Samec, Brno, 21.8.2014. Foto V. Hotárek
Samice, Praha, 2006. Foto M. Vojtíšek
Samice, Praha, 2006. Foto M. Vojtíšek
Samec, Krkonoše, 2006. Foto M. Vojtíšek
Samec, Krkonoše, 2006. Foto M. Vojtíšek
Samec, Polabí, 2006. Foto M. Vojtíšek
Samec, Polabí, 2006. Foto M. Vojtíšek
Námluvy, vlevo samice, Pálava, 2004. Foto M. Vojtíšek
Námluvy, vlevo samice, Pálava, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samice, Praha, 2006. Foto M. Vojtíšek
Samice, Praha, 2006. Foto M. Vojtíšek
Samec, Čechy, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, Čechy, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, Praha, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, Praha, 2004. Foto M. Vojtíšek

Aberace

Samice, f. caerulea, Blansko, 2005. Foto M. Koupý
Samice, f. caerulea, Blansko, 2005. Foto M. Koupý
Samice, f. caerulea, severní Čechy, 2007. Foto M. Chvátil
Samice, f. caerulea, severní Čechy, 2007. Foto M. Chvátil
f. icarinus, samec, Moravský kras, 2007. Foto M. Koupý
f. icarinus, samec, Moravský kras, 2007. Foto M. Koupý
f. icarinus, samec, Moravský kras, 2007. Foto M. Koupý
f. icarinus, samec, Moravský kras, 2007. Foto M. Koupý
Forma, Vsetínsko, 2015. Foto J. Ševčík
Forma, Vsetínsko, 2015. Foto J. Ševčík
Samice, extrémní forma, Bílé Karpaty, 1.8.2012. Foto D. Černoch
Samice, extrémní forma, Bílé Karpaty, 1.8.2012. Foto D. Černoch
Samec, extrémní forma, Frýdek-Místek okolí, 2011. Foto M. Fišer
Samec, extrémní forma, Frýdek-Místek okolí, 2011. Foto M. Fišer

Vejce

Sloup, 29. 6. 2016, foto V. Hotárek
Sloup, 29. 6. 2016, foto V. Hotárek

Kopulace

Kopulace, vlevo samec, Čechy, Hradec Králové, 2011. Foto P. Bílek
Kopulace, vlevo samec, Čechy, Hradec Králové, 2011. Foto P. Bílek
---