určovací klíč (PDF, 1MB) >>>   

Modrásek vikvicový - Polyommatus coridon (Poda, 1761)


Délka předního křídla: 16-18 mm
Areál. Evropský. Od severního Španělska a jihu Velké Británie přes západní a střední Evropu, Itálii, Balkán a jih východní Evropy po jižní Ural.
Biotopová vazba. Stepi a lesostepi, skalnaté svahy, vyprahlé svažité pastviny, písčiny, řídké borové lesy, náspy podél silnic, železnic a říčních navigací, lomy (zvláště vápencové).
Živná rostlina housenek. V ČR především čičorka pestrá ( Coronilla varia ), méně podkovka chocholatá ( Hippocrepis comosa ).
Vývoj. Jednogenerační (červenec – září). Vajíčka kladena jednotlivě na stonky živných rostlin. Přezimují vajíčka s plně vyvinutými housenkami, ty jsou fakultativně myrmekofilní. Mravenci je hlídají a pečují i o kukly, jež produkují mravenci vyhledávané sekrety, zatímco jsou zahrabány v mraveništích. Bylo zjištěno, že kladoucí samice a vyvíjející se larvy jsou mnohem méně vybíravé s ohledem na mikroklima a výšku drnu, než příbuzný modrásek jetelový ( Polyommatus bellargus ).
Chování. Samci jsou pohyblivější než samice, druh může na vhodných biotopech vytvářet i velmi početné kolonie ”otevřeného” typu s velmi velkou pohyblivostí jedinců. Hojně navštěvuje květy, distribuce na biotopech je umístěním zdrojů nektaru silně ovlivněna. Kladoucí samice si vhodná místa vybírá při lezení po vegetaci. Většina jedinců bývá pozorována v ranních nebo naopak odpoledních hodinách, na noc se motýli shromažďují na plochách s vyšší vegetací.
Podobné druhy v ČR. Samice modráska jetelového ( Polyommatus bellargus ).
Rozšíření v ČR. V minulosti všeobecně rozšířený a hojný. V teplejších oblastech dosud řada početných populací, mnohé z nich však jsou navzájem izolované zcela nevhodnými biotopy. Vyhynul na nejsevernější Moravě a v některých krajích sudetského podhůří.
Ohrožení a ochrana. Druh není ohrožen, tak jako ostatní stepní modrásci rodu Polyommatus, protože nemá tak vyhraněné stanovištní nároky. Přesto vymizel z intenzívně obdělávané zemědělské krajiny. Přežívá buď na stepních lokalitách, nebo díky refugiím jako jsou disturbovaná antropogenní stanoviště. V lomech, hliništích, pískovnách atd. proto nedopustit zavážení ani lesnickou či zemědělskou rekultivaci; udržovat raná sukcesní stadia. Vytvořením vhodných nových biotopů v krajině (zářezy cest, drobné lomové stěny, pasené úhory atd.) usilovat o propojení dnes stále izolovanějších lokálních populací.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Český kras, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, Český kras, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, Český kras, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, Český kras, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samice, Brno, 22.8.2014. Foto V. Hotárek
Samice, Brno, 22.8.2014. Foto V. Hotárek
Samice, Brno, 28.8.2014. Foto V. Hotárek
Samice, Brno, 28.8.2014. Foto V. Hotárek
Samice, Český kras, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samice, Český kras, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samice, Český kras, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samice, Český kras, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samci, vpravo samec Erynnis tages, střední Čechy, Karlštejnsko, 2011. Foto P. Bílek
Samci, vpravo samec Erynnis tages, střední Čechy, Karlštejnsko, 2011. Foto P. Bílek

Aberace

Aberace, samec, Morava, Jamolice, 8.2013. Foto M. Vojtíšek
Aberace, samec, Morava, Jamolice, 8.2013. Foto M. Vojtíšek
Aberace, samec, Morava, Mohelno, 8.2013. Foto M. Vojtíšek
Aberace, samec, Morava, Mohelno, 8.2013. Foto M. Vojtíšek

Kopulace

Kopulace, vlevo samec, střední Čechy, Sedlčansko, 2010. Foto T. Bílek
Kopulace, vlevo samec, střední Čechy, Sedlčansko, 2010. Foto T. Bílek
---