určovací klíč (PDF, 1MB) >>>   

Modrásek hnědoskvrnný - Polyommatus daphnis (Dennis & Schiffermüller, 1775)


Syn.: meleager (Esper, 1778)
Délka předního křídla: 15-19 mm
Areál. Pontomediteránní. Od Pyrenejí přes východní Francii, Itálii, střední Evropu, Balkán, Turecko, jih Ruska až po Irán a Sýrii.
Biotopová vazba. Suché, stepní lokality, výslunné stráně, suché úvozy, železniční náspy, předpolí lomů s odstraněnou zeminou, extenzívní pastviny či extenzívně využívané suché louky. Většinou na bazických půdách od nížin do podhůří.
Živná rostlina housenek. Čičorka pestrá ( Coronilla varia ).
Vývoj. Jednogenerační (červenec – srpen). Vajíčka jsou kladena jednotlivě na živné rostliny. Housenky jsou fakultativně myrmekofilní. Téměř dorostlé larvy poslední generace přezimují, na jaře se kuklí v opadance.
Chování. Nestudováno. Na lokalitách bývá zastižen spíše jednotlivě, lokálně však i velmi početný. Často sedává na květy. Pravděpodobně tvoří uzavřené sedentární kolonie.
Podobné druhy v ČR. Žádné.
Rozšíření v ČR. Roztroušeně v teplých oblastech státu (především střední a severní Čechy a jižní Morava). Vyhynul na severní a střední Moravě a ve většině jižních a východních Čech.
Ohrožení a ochrana. Ohrožený. Vyžaduje mozaiku raných sukcesních stadií. Nejvíce ohrožen je zarůstáním vhodných biotopů a jejich fragmentací. Pro jeho ochranu je nutné zamezovat náletům křovin, mozikovitě séct nebo krátkodobě přepásat. Málo studován, žádoucí je autekologický výzkum druhu.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, jižní Morava, 19.7.2014. Foto V. Hotárek
Samec, jižní Morava, 19.7.2014. Foto V. Hotárek
Samice, Moravský kras, 2007. Foto M. Koupý
Samice, Moravský kras, 2007. Foto M. Koupý
Samec, Čechy, 2005. Foto T. Kadlec
Samec, Čechy, 2005. Foto T. Kadlec
Samice, Pálava, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samice, Pálava, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec. Foto M. Hrouzek
Samec. Foto M. Hrouzek
Samice. Foto M. Hrouzek
Samice. Foto M. Hrouzek
Samec. Foto M. Hrouzek
Samec. Foto M. Hrouzek

Kopulace

Kopulace, vlevo samec, střední Čechy, Sedlčansko, 2009. Foto T. Bílek
Kopulace, vlevo samec, střední Čechy, Sedlčansko, 2009. Foto T. Bílek
Kopulace, samice vlevo, jižní Morava, 2007. Foto M. Zlatník
Kopulace, samice vlevo, jižní Morava, 2007. Foto M. Zlatník
Kopulace, vpravo samice. Foto M. Hrouzek
Kopulace, vpravo samice. Foto M. Hrouzek
---