určovací klíč (PDF, 957,4kB) >>>   

Soumračník rezavý - Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)


Synonymum: venatus (Bremer et Grey, 1853), faunus (Turati, 1905)

Rozpětí křídel: 28-32 mm, délka předního křídla: 14-16 mm
Areál. Palearktický. Celá Evropa kromě Irska, nejsevernější Fennoskandie a nejjižnějších krajů ve Středomoří. Odtud přes celou temperátní Asii do Japonska a na Kurily.
Biotopová vazba. Nejrůznější typy biotopů, snad s výjimkou smrkových monokultur a rozsáhlých agrocenóz.
Živná rostlina housenek. Různé druhy vysokých trav jako srhy (Dactylis spp.), bezkolence (Molinia spp.), válečky (Brachypodium spp.), bojínek luční (Phleum pratense), třtina křovištní (Calamagrostis epigeios) aj.
Vývoj. Jednogenerační (květen – začátek srpna, podle nadmořské výšky). Na jihu Moravy v posledních letech částečná druhá generace (konec srpna – září), v září roku 2014 doložena částečná 2. generace také ve středních Čechách a na severní Moravě. Vajíčka kladena jednotlivě na listy vyšších trsů trav, většinou na závětrná místa umístěná na okrajích porostů. Mladá larva žije v rource z částečně stočeného listu, z níž vychází pouze za účelem příjmu potravy. Starší a větší instary si spředou více listů, v tomto zápředku i přezimují a na jaře se v něm zakuklí.
Chování. Samci jsou výrazně teritoriální a střídají vyčkávací a patrolovací párovací strategii. Chování je ovšem do značné míry oportunistické a samci neváhají “obtěžovat” samice třeba při sání na květech. Teritoria si hájí na nápadných a osluněných místech v porostu, jako na vysokých stéblech trav, často na místech, kde se nacházejí “zdroje” pro samice (nektaronosné rostliny, místa vhodná ke kladení). Během “vyčkávání” napadají nejen jiné samce, ale i jiné druhy hmyzu. Patrolování je typické pro pozdní dopoledne a poledne, vyčkávání pro časné ráno a pozdní odpoledne.
Podobné druhy v ČR. Soumračník čárkovaný (Hesperia comma).
Rozšíření v ČR. Všeobecně rozšířený a často hojný druh. Vyskytuje se od nížin až po hranici lesa v horách (např. vrchol Třístoličníku na Šumavě, 1302 m n. m., 2017, A. Pavlíčko).
Ohrožení a ochrana. Motýl není ohrožen, i když vyšších početností dosahuje ve zdravé krajině s pestrou nabídkou nejrůznějších biotopů, než například v uniformních intenzívně obdělávaných oblastech.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Pár, vlevo samice, Beskydy, 2004. Foto M. Vojtíšek
Pár, vlevo samice, Beskydy, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samice, Slovinsko, 2005. Foto L. Říčánek
Samice, Slovinsko, 2005. Foto L. Říčánek
Samec, Praha, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, Praha, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samice, Praha, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samice, Praha, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, Beskydy, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, Beskydy, 2004. Foto M. Vojtíšek
---