určovací klíč (PDF, 877,4kB) >>>   

Soumračník čárečkovaný - Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)


Délka předního křídla: 13-15 mm
Areál. Holarktický. Původně jen v palearktické oblasti od severozápadní Afriky a celé Evropy (kromě nejsevernějších oblastí) přes Asii až po Amur. Zavlečen do Severní Ameriky, kde je pokládán za škůdce pícnin.
Biotopová vazba. Louky nejrůznějších typů, okraje polí, meze, polní cesty, paseky, často zalétá i do intravilánů obcí a měst. Vyskytuje se od nížin do hor (např. Hrubý Jeseník, 750 m n. m.). Na rozdíl od soumračníka metlicového ( Thymelicus sylvestris ) preferuje otevřenější biotopy.
Živná rostlina housenek. Různé druhy vyšších lučních trav jako srhy ( Dactylis spp.), válečky ( Brachypodium spp.), jílek vytrvalý ( Lolium perene ), bojínek luční ( Phleum pratense ), třtina křovištní ( Calamagrostis epigeios ) a řada dalších.
Vývoj. Jednogenerační (červen – začátek září). Vajíčka kladena v malých skupinkách na vnitřní strany pochev terminálních listů trav. Kladení je obdobné jako u soumračníka metlicového ( Thymelicus sylvestris ). Vajíčka zůstanou na místě přes zimu, plně vyvinuté larvy (tzv. “farátní larvy”) v nich přezimují. První instar zahajuje žír, aniž by si stavěl úkryt, záhy si jej však vyrobí částečným spředením trávového listu do trubičky. Z trubičky vychází pouze žrát, přičemž okusuje konečky trávových listů. Ve svém úkrytu se i kuklí.
Chování. Samci jsou výrazně teritoriální, vyčkávají na vyvýšených stéblech trav a podobných místech, ze svých teritorií vyhánějí jiné samce i jiné druhy hmyzu. Pro jejich reprodukční úspěšnost je důležitá termoregulace – dostatečné prohřátí hrudní svaloviny ovlivňuje rychlost startu za samicemi, proto je chování velmi závislé na počasí (jakmile se zatáhne, samci se musí slunit). Při páření hrají značnou roli feromony, což bylo dokázáno sérií důmyslných pokusů, při nichž byli samice připravovány o čich tak, že jim tykadla byla zalepena lakem na nehty.
Podobné druhy v ČR. Soumračník metlicový ( Thymelicus sylvestris ), s. žlutoskvrnný ( T. acteon ).
Rozšíření v ČR. Všeobecně rozšířený a často hojný druh, nejhojnější ze všech našich soumračníků.
Ohrožení a ochrana. Motýl není ohrožen.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Praha, 2003. Foto M. Vojtíšek
Samec, Praha, 2003. Foto M. Vojtíšek
Samice, Křivoklátsko, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samice, Křivoklátsko, 2004. Foto M. Vojtíšek

Kopulace

Kopulace, Praha, 2004. Foto M. Vojtíšek
Kopulace, Praha, 2004. Foto M. Vojtíšek
---