určovací klíč (PDF, 698kB) >>>   

Soumračník máčkový - Erynnis tages (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 13-14 mm
Areál. Eurosibiřský. Prakticky celá Evropa kromě severu Fennoskandie a některých středomořských ostrovů, na východ přes Rusko a Střední Asii po povodí Amuru.
Biotopová vazba. Výhřevná raně sukcesní stanoviště nejrůznějšího charakteru, vždy bez souvislé bylinné vegetace: suché louky a stepi, polní cesty, vyprahlé meze, skalní stepi, kamenité terasy v lomech, náspy atd.
Živná rostlina housenek. Čičorky (Coronilla spp.), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), štírovník bahenní (Lotus uliginosus) a podkovka menší (Hippocrepis comosa).
Vývoj. Převážně dvougenerační (duben – červen, červenec – září), ve vyšších polohách jednogenerační (květen – červenec). Nově potvrzena také částečná třetí generace na jižní Moravě (Lubnice, okr. Znojmo, 31.8.2017, M. Severová foto). Kladoucí samice preferují velké jedince živných rostlin rostoucí na místech s obnaženým kamenným či hlinitým substrátem a v závětrných polohách. Vajíčka kladena jednotlivě na horní stranu listů živných rostlin, a to poblíž báze listových úkrojků. Čerstvě vylíhlá larva si spřede několik úkrojků a zpočátku je okusuje tak, že jedna strana pokožky zůstane netknutá. Jak roste, vytváří si větší zápředky a přejde na konzumaci celých lístků. Larvy druhé generace si před zimou utkají bytelnější hibernakulum, v němž přezimují. Zde se zjara i kuklí.
Chování. Vyčkávací strategie teritoriálních samců. Imága létají rychle, nízko při zemi, usedají na osluněné kameny a plošky se sešlapanou nízkou vegetací. Tvoří uzavřené sedentární populace. Imága se dožívají okolo 3 dnů (s maximem 10 dnů). Přesto asi 20 procent dospělců během života opustí lokalitu, díky těmto dispergujícícím jedincům druh v krajině přežívá prostřednictvím metapopulační dynamiky.
Podobné druhy v ČR. Žádné.
Rozšíření v ČR. Dosud velmi rozšířený po celém území státu, především díky schopnosti přežívat na relativně malých lokalitách a v antropogenních, industriálních biotopech, jako jsou výsypky, lomy, okraje skládek odpadu, střelnice, tovární dvory, říční navigace atd.
Ohrožení a ochrana. Soumračník máčkový je typickým motýlem nejranějších sukcesních biotopů, ovšem na rozdíl od jiných motýlů podobných prostředí je vázán na velmi hojné živné rostliny, a ani jeho další nároky nejsou tak vyhraněné, jako například u některých stepních modrásků. Proto není – snad jako jediný motýl obdobných stanovišť – bezprostředně ohrožen.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Český kras, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, Český kras, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samice, Praha, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samice, Praha, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, Praha, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samec, Praha, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samec, Praha, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, Praha, 2004. Foto M. Vojtíšek
---